Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Produktionsmetoder för höghastighetsjärnväg undersöks

I samarbete med Sveriges Byggindustrier har Trafikverket startat en studie som syftar till att undersöka olika produktionsmetoder för att effektivisera byggandet av höghastighetsjärnväg.

Studien ingår i Trafikverkets arbete med En ny generation järnväg, som omfattar höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

De medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier som engagerat sig i studien är NCC, Skanska, Implenia och Peab. De kommer att tillföra expertis inom olika områden. I synnerhet efterfrågas kompetens och erfarenhet av storskaliga, industriella produktionsmetoder i större projekt, nationellt och internationellt.

Studien ska utmynna i beräknade kostnader för olika produktionsmetoder, identifierade möjligheter och risker och en handlingsplan för fortsatt arbete.

Internationella entreprenörer har också bjudits in till en workshop den 30 maj, för att kunna medverka och bidra med sin expertis i studien.

Se även engelsk nyhet