Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Diffus bild på järnvägsspår
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Regeringens direktiv för åtgärdsplaneringen mottaget

Vi har tagit emot regeringens direktiv för åtgärdsplaneringen, som innebär att ta fram ett förslag till nationell transportplan för åren 2018-2029.

Det gör vi i samarbete med länsplaneupprättare och andra berörda aktörer. Regeringen fastställer den nationella planen.

I direktivet meddelar regeringen att regeringens mål kvarstår om att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas, så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem är Ostlänken mellan Järna – Linköping. I direktivet anger regeringen att nästa tänkta sträcka är Lund-Hässleholm och att båda sträckorna ska byggstartas under planperioden.

Trafikverket ska säkerställa att utbyggnaden sker kostnadseffektivt och sammanvägt med de samlade behoven i hela transportsystemet. Vad det innebär för Trafikverkets förslag kan vi svara på först när arbetet med åtgärdsplaneringen är slutfört. Förslaget på ny nationell transportplan ska lämnas till regeringen senast den 31 augusti. Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018.

Till dess gäller nuvarande plan, det vill säga att Trafikverket jobbar vidare utifrån de uppdrag och ramar som vi redan har.

Läs direktivet på regeringens webbplats.

Regeringens webbplats