Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rapport om alternativ finansiering till Sverigeförhandlingen

Trafikverket har levererat en utredning om alternativ finansiering av svensk höghastighetsjärnväg som gjorts på uppdrag av Sverigeförhandlingen.

Utredningen går igenom vilka delar av det planerade höghastighetssystemet som kan vara aktuella för alternativa finansierings och samverkansformer, sk Offentlig Privat Samverkan, OPS. Utredningen belyser olika samverkansformer, internationella erfarenheter och trender på området, internationella järnvägsprojekt med alternativ finansiering samt möjliga samverkansformer för en svensk höghastighetsjärnväg.

Trafikverket har uppdragit åt EY och Advokatfirman Lindahl att göra utredningen, som har stämts av löpande med företrädare för Sverigeförhandlingen samt med en intern projektgrupp i Trafikverket. Två forskare inom transportområdet har lämnat synpunkter på rapportutkast och projektets uppläggning. EY och advokatfirman Lindahl svarar självständigt för beskrivningar, analyser och slutsatser i rapporten.