Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar Strängnäs planerade nya resecentrum. Illustration: ETTELVAarkitekter.

Bilden visar Strängnäs planerade nya resecentrum. Illustration: ETTELVAarkitekter.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets ansvar i stationsmiljöer beskrivet

Höghastighetsjärnvägen kan innebära startskottet för en expansiv utveckling i städer som får nya förbindelser och nya stationer. För att detta ska bli verklighet krävs att många aktörer och intressenter samverkar kring stationsutvecklingen.

Stationen blir ofta stadens nav för persontransporter kring vilket nya bostäder, tjänster, service och arbetsplatser kan växa fram. En tydlig ansvarsfördelning är grunden för att utveckla samspelet mellan berörda aktörer och därmed bidra till samhällsutvecklingen. Trafikverket har tagit fram ett PM som definierar Trafikverkets funktionella ansvarsområden i stationsmiljöer och i stationens omland, som utgångpunkt för denna samverkan. Den klarlägger också Trafikverkets ekonomiska ansvar vid ny- och ombyggnad av stationer.