Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det går att minska kostnaderna för höghastighetsjärnväg på viadukt

Studien av produktionsmetoder för effektivare byggande av höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund är nu klar. Det blir dyrare att bygga på viadukt jämfört med på mark, men det går att minska kostnadsskillnaden med hjälp av effektiva metoder.

Slutsatserna av det gemensamma arbetet är att det blir ungefär 30 procent högre investeringskostnad att bygga höghastighetsjärnvägen på viadukt än på mark. Men att fördelarna också är många med ökad rörelsefrihet för djur och människor, marken kan fortsätta att användas för jordbruk och viktiga kulturarv får fortsätta vara ostörda.

Studien har genomförts tillsammans med Sveriges Byggindustrier (BI) och med ett antal utländska bolag. Arbetet har gjorts både i workshopform och genom skriftliga svar på Trafikverkets utsända frågor.

Det går att minska kostnadsskillnaderna mellan de båda alternativen

Alla medverkande är överens om att det går att minska kostnadsskillnaderna mellan de båda alternativen med bland annat industriell produktion, attraktiva affärsupplägg, god samverkan, starka projektorganisationer, ökade frihetsgrader och ett anpassat regelverk.

Slutsatser i sammanfattning

  • Vikten av en tidigt beslutad korridor.
  • Medverkan av entreprenör i järnvägsplaneskedet kan ge vinster i byggskedet.
  • God samverkan, attraktiva affärsupplägg och stabila projektorganisationer ger god framdrift och ekonomi.
  • Frihetsgrader, samt relevanta och till projektet anpassade regelverk kan ge effektivisering.
  • Industriell produktion är möjlig.

Frågeställningar som vi behöver arbeta vidare med är livscykelperspektivet, att värdera samhällsnyttor och inte enbart räkna investeringskostnader. Även affärsformer, generella innovativa produktionslösningar, regelverk och samverkansformer är frågor vi kan fortsatta arbeta med i nästa steg och det är frågor som är generella för hela branschen.

Resultatet presenterades på ett seminarium redan i juni, nu är också rapporten klar.

Läs rapporten i Trafikverkets webbutik (2017:141)

Ta del av seminariet på Sveriges byggindustriers webb