Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utbyggnad av höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö

Nu har vi lämnat över vår rapport ”Höghastighetsbanor Stockholm–Göteborg respektive Stockholm–Malmö – Översiktlig sammanställning av effekter” till Sverigeförhandlingen.

Trafikverket har analyserat för- och nackdelar med att först bygga ut höghastighetsjärnväg på hela sträckan Stockholm-Göteborg eller hela sträckan Stockholm-Malmö.

Den rapport som lämnats till Sverigeförhandlingen visar på skillnader mellan de två alternativen men för ett slutgiltigt beslut om utbyggnadsstrategi kommer mer djupgående analyser att behöva genomföras.

Trafikverket förordar inget av alternativen i nuläget utan våra prioriteringar kommer att framgå i det förslag till nationell plan som lämnas den 31 augusti. Då kommer vi också att föreslå en mer detaljerad utbyggnadsstrategi där prioritering av olika deletapper framgår med utgångspunkten att varje deletapp som byggs ut ska ge störst möjliga nytta i transportsystemet.