Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu släpps förhandskopior av åtgärdsvalsstudier

Trafikverket undersöker möjligheten att bygga ut höghastighetsjärnväg i södra Sverige. Förhandskopiorna av studierna för sträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö visar att det är möjligt.

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. I dag släpper Trafikverket förhandskopior av två åtgärdsvalsstudier som redovisar Trafikverkets undersökningar av förutsättningarna för en höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Borås samt mellan Jönköping och Malmö. Förhandskopiorna är ett omfattande material som ger en god helhetsbild av utredningarna.

Vad visar åtgärdvalsstudierna så här långt?

– Det är möjligt att bygga höghastighetsjärnväg på de berörda sträckorna, och det står klart att något måste göras. Kapaciteten på befintlig järnväg räcker inte. Södra Sverige behöver fler järnvägsspår, säger projektchef Andreas Hult.

Studierna som har pågått i drygt två år har undersökt möjliga sträckningar mellan Linköping och Borås samt mellan Jönköping och Malmö i enlighet med Sverigeförhandlingens utpekade stationsorter. Utredningen har gjort omfattande miljöbedömningar och landskapskaraktärsanalyser.

– ­Vi kommer även fortsättningsvis att utreda stationsorterna samt sträckorna däremellan. Flera alternativ kvarstår per stationsort, säger Andreas Hult.

Möjlighet att lämna synpunkter

Fram till den 20 juni har berörda intressenter, som kommuner, regioner och länsstyrelser möjlighet att lämna synpunkter på utredningsmaterialet som presenteras i förhandskopian.

– Vi vill skapa en ökad delaktighet i planeringen av en höghastighetsjärnväg. Under utredningstiden har vi samarbetat med berörda intressenter genom arbetsgrupper och referensgrupper. Nu vill vi bjuda in till fortsatt dialog, och hoppas att så många som möjligt tar chansen att tycka till, säger Andreas Hult.

Åtgärdsvalsstudierna beräknas vara klara kring årsskiftet. Om regering och riksdag fattar beslut om att gå vidare med hela eller delar av höghastighetsjärnvägen i Nationell plan 2018-2029, så startar Trafikverkets arbete med järnvägsplaner.

Genomförandetiden för att bygga höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö beräknas till cirka 20 år från det att planläggningsprocessen startar.

Under rubriken "Läs mer om åtgärdsvalsstudierna" här nedanför, hittar du mer detaljerad information kring förhandskopians innehåll. 

Bakgrund

Åtgärdsvalsstudierna bygger på de behov och förslag på åtgärder som tidigare identifierats i bland annat Kapacitetsutredningen. Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet är i dag otillräcklig och kapacitetsutnyttjandet på Södra och Västra stambanan högt. Det höga kapacitetsutnyttjandet medför olika problem, att systemet blir störningskänsligt, får punktlighetsproblem och att tågtrafiken inte kan utvecklas i takt med ökad efterfrågan.