Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Givande dialog i regionala referensgrupper

Arbetet med åtgärdsvalsstudierna för sträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö börjar gå mot sitt slut. I höst har de sista regionala referensgruppsmötena genomförts.

Hallå där, Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalsstudierna Jönköping–Malmö och Linköping–Borås.

– Vilket har varit det främsta syftet med dessa möten?

Vi har, under hela processens gång, velat ge en kontinuerlig information om vart vi befunnit oss i vårt utredningsarbete. Vi har varit måna om att skapa delaktighet hos berörda kommuner, regioner och länsstyrelser. Det har gjort att vi fått in synpunkter från olika håll och ur olika perspektiv, som varit till nytta i vårt arbete med åtgärdsvalsstudierna. Vi hoppas kunna utveckla och bibehålla en fortsatt god samverkan med berörda aktörer. Vi vet att många vill bli ännu mer involverade och jag hoppas att vi kan hitta former för det, i nästa skede.

– Hur har reaktionerna varit efter att Trafikverket presenterade sitt förslag till Nationell transportplan, tidigare i höstas?

På våra sista regionala referensgruppsmöten tyckte vi att det kändes självklart att berätta om förslaget som lämnats till regeringen. Många av mötesdeltagarna lyfte fram vikten av en snabb utbyggnad och förespråkar en höghastighetsjärnväg som kan köras i 320 km/h och som skulle innebära en lånefinansiering. Detta anses effektivare än 250 km/h, som Trafikverket föreslog i samband med att den nationella transportplanen presenterades i augusti. Dock har man förståelse för en hastighet på 250 km/h utifrån de direktiv som Trafikverket fått från regeringen.

– Vad händer nu?

I november lämnas remissen på den nationella transportplanen, in till regeringen. Därefter sker den efterföljande politiska diskussionen. Att Hässleholm-Lund ska startas upp är klart. Sen får vi se vad som händer på de övriga delsträckorna som i planförslaget är utpekade som brister.

– I början av nästa år avslutas ju båda åtgärdsvalsstudierna för sträckorna Jönköping-Malmö och Linköping-Borås. Vad händer då?

Ja, vid årsskiftet upphör organisationen för de båda åtgärdsvalsstudierna, men vi kommer färdigställa slutrapporterna och publicera dem när den nationella transportplanen är fastställd. Vi tycker det är viktigt att alla som vill, ska få tillgång till våra slutrapporter. Vi kommer att publicera dem på vår hemsida. Vi kommer i samband med det, gå ut med information när det är aktuellt.