Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inkomna synpunkter hanteras nu

1 mars–20 juni 2017 var det möjligt att lämna synpunkter på förhandskopiorna av åtgärdsvalsstudierna för sträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö. Totalt har 48 synpunkter inkommit vilka sammanfattas i slutrapporten som färdigställs våren 2018.

Nu pågår arbetet med att sammanställa och analysera de synpunkter som kommit in från berörda parter gällande åtgärdsvalsstudierna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö. Alla synpunkter hanteras och ligger till grund för det pågående arbetet.

– Vi har läst igenom allt material som kommit in för att få en större bild av synpunkterna och rätt så snart kunde vissa teman utkristalliseras. Synpunkterna bearbetas nu grundligt för att hanteras vidare, säger Helen Nilsson som haft ansvaret för att koordinera inkomna synpunkter.

Synpunkterna kommer att sammanfattas i ett nytt kapitel för respektive åtgärdsvalsstudie som färdigställs under våren 2018. Studierna kommer att ingå som underlag för Sverigeförhandlingens uppdrag, men ska även kunna utgöra underlag för en kommande infrastrukturproposition och den nationella infrastrukturplanen 2018-2029.

Återkommande teman i synpunkterna

En del av synpunkterna som har kommit in rör lokaliseringsfrågor och avgränsningar – något som inte behandlas i åtgärdsvalsstudierna.

– Just lokaliseringsfrågor ingår inte i åtgärdsvalsstudierna, utan är en del av planläggningsprocessen. Om vi får uppdraget kommer dessa frågor blir aktuella, men vi tar till oss synpunkterna redan nu. Dock påverkar inte lokalisering eller avgränsning åtgärdsvalsstudierna i sig, säger Helen.

Synpunkter rörande transparensen kring Trafikverket respektive Sverigeförhandlingens olika uppdrag har även inkommit. Sverigeförhandlingen har haft som uppdrag att förhandla med de olika kommunerna och regionerna om bland annat stationsorter och bostadsutveckling, medan Trafikverket utrett möjligheterna sett till bland annat till landskapet och miljön. Sverigeförhandlingen har skrivit avtal med en del av de berörda kommunerna medan Trafikverkets utredning pågått, vilket kan ha upplevts som två olika spår i förfarandet.

– Detta har varit vår uppdragsgivares val av metod och jag har full förståelse för att externa parter haft svårt att se hur det hänger ihop. Det är samtidigt ett relativt nytt sätt att arbeta i Sverige. Vi tar dock till oss av dessa synpunkter och lyfter även dessa till vår uppdragsgivare.

Andra teman för de synpunkter som inkommit har berört klimat och miljöfrågor, behov av ökat resonemang om regional utveckling och samhällsnytta och önskemål om en ökad diskussion gällande trafikering, restider och restidsmål. Behov och önskemål om åtgärder i angränsande, befintlig infrastruktur vid utbyggnad av högshastighetsjärnvägen har framkommit och ett större internationellt perspektiv efterfrågas. Det har även funnits synpunkter gällande sakfel och dessa kommer att hanteras.

Vi årsskiftet 2017–2018 avslutas Sverigeförhandlingens uppdrag och de båda åtgärdsvalsstudierna färdigställs under våren 2018. I samband med detta publiceras slutrapporterna på vår externa webbplats.