Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samarbete för ett framgångsrikt projekt

Med Byggstart Skåne 2,0 vill Trafikverket, Länsstyrelsen, region Skåne och berörda kommunen skapa en samsyn kring viktiga frågor kopplat till höghastighetsjärnvägen. På sikt ska det leda till en snabb och smidig utbyggnad av delsträckan Hässleholm–Lund.

Regeringen har pekat ut Ostlänken och sträckan Hässleholm–Lund som de två första etapperna för en utbyggnad av en höghastighetsjärnväg med byggstart senast 2029. För att genomföra ett sådant omfattande projekt krävs samarbete och god dialog mellan berörda parter. För att bibehålla och vidareutveckla det upparbetade kontaktnät som gjorts inom åtgärdsvalsstudien för Jönköping–Malmö startade den 1 september i år Byggstart Skåne 2,0.

Fortsätter på ett vinnande koncept

Infrastrukturen i Skåne har stått inför stora utmaningar, och de satsningar som görs i och med höghastighetsjärnvägen behövs för att möta en växande efterfråga för resenärer och kompetensförsörjning. För att på ett smidigt sätt genomdriva utvecklingen initierade region Skåne, ett samarbete med de kommuner som berörs av utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen under projektnamnet Byggstart Skåne. Projektet var ett sätt att ena och skapa samsyn hos berörda parter i viktiga områden inom projektet.

Sofia Bremer, projektledare för åtgärdsvalsstudien Jönköping–Malmö tror att Byggstart Skåne var en bidragande faktor till att delsträckan Hässleholm–Lund nu prioriterats av Regeringen

Den första september i år beslutades att fortsätta på samma spår, nu i en andra upplaga. Trafikverket, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne samt Hässleholm, Höör, Eslöv och Lunds kommun deltar i Byggstart 2,0. Tillsammans arbetas med att definiera gemensamma målbilder för att i slutändan möjliggöra en snabb och lyckad utbyggnad av sträckan Hässleholm–Lund.

Tillsammans skapas ett framgångsrikt projekt

– Den största utmaningen med projektet är att bygga ett stark förtroende mellan parterna och enas i punkter som alla helt och fullt kan stå bakom, menar Sofia Bremer. Alla parter har olika ansvar för att möjliggöra utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen. För skapa bästa möjliga samarbete behövs en transparens och tydlighet, samt respekt för allas roller inom projektet.

Utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen är ett komplext och omfattande projekt. Trots att byggstart planeras till tidigast 2029 börjar arbetet med Byggstart Skåne 2,0 redan nu under hösten 2017.

– Vårt mål är att utbyggnaden av järnvägen mellan Hässleholm och Lund ska bli ett framgångsrikt och lyckat projekt, säger Sofia Bremer.