Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Aktuella rapporter kring höghastighetsjärnväg

Trafikverket har överlämnat förslag till nationell transportplan för år 2018-2029. Förslaget innehåller en utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnväg. Vi har också levererat två rapporter som Sverigeförhandlingen har beställt.

Rapporterna till Sverigeförhandlingen gäller inventering av behov av åtgärder mot storstäderna Stockholm och Malmö med utbyggd höghastighetsjärnväg samt möjliga kostnadsreducerande åtgärder.

Dessutom har Trafikverket tagit fram en fördjupad utredning om klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg. Den är ett komplement till de beräkningar som gjordes i den samlade effektbedömningen i september 2016.

Regeringens direktiv, som lämnades till Trafikverket i april föreskriver att Ostlänken och sträckan Hässleholm-Lund ska byggstartas under perioden och att höghastighetsjärnvägen ska finansieras med anslag i den takt som ekonomin tillåter. Utifrån dessa förutsättningar föreslår Trafikverket en successiv byggstart och att höghastighetsbanorna byggs för 250 km/h med ballasterade spår. Sträckorna Linköping-Tranås/Aneby och Göteborg Borås prioriteras näst efter Ostlänken och Hässleholm-Lund. Därefter prioriteras Tranås/Aneby-Jönköping och i följande steg bör studier göras för att avgöra vilken av sträckorna Jönköping-Borås och Jönköping-Hässleholm som bör byggas därnäst.

Med hastigheten 250 km/h förlängs restiden för direkttåg  Stockholm-Malmö med 24 minuter. Restiden för sträckan Stockholm-Göteborg blir 18 minuter längre.