Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Möjlighet att lämna synpunkter på förhandskopiorna

Arbetet med åtgärdsvalsstudierna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö har pågått under 2015 och 2016 och förväntas vara klara kring årsskiftet 2017/18. Fram till den 20 juni tar Trafikverket gärna emot synpunkter på materialet.

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Åtgärdsvalsstudierna för Linköping-Borås och Jönköping- Malmö utgör förberedande studier med syfte att studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på de aktuella sträckorna.

På grund av utredningens omfattning så har den traditionella åtgärdsvalsstudiemetodiken inte använts i sin helhet, till exempel har Trafikverket till stor del bedrivit utredningsarbetet självständigt. För att förankra och skapa delaktighet hos våra primära intressenter har Trafikverket antagit en arbetsmetod med olika mötesserier där kommunikation och dialog sker med olika intressentgrupper. Referensgrupper finns på statlig, regional och lokal nivå där Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser, regioner och kommuner deltar. Trafikverket har haft en direkt dialog med berörda kommuner kring möjliga principiella lösningar och haft regelbundna arbetsgrupper med de utpekade stationsorterna.

Vill du lämna synpunkter?

Åtgärdsvalsstudierna är inte en del av planläggningsprocessen enligt Lagen om byggande av järnväg. Utredningen skickas alltså inte ut som en formell remiss. Först när arbetet övergår i järnvägsplan tar den formella samrådsprocessen tar vid. Trafikverket vill som en del i en förankringsprocess ge kommuner, regioner och länsstyrelser möjlighet att lämna synpunkter på materialet. Vi önskar synpunkter på brister och eventuella sakfel, vilka lämpligen rubriceras enligt nedan:

  • allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudierna och dess underlagsrapporter
  • obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
  • synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
  • synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och Sverigeförhandlingen)
  • övrigt

Eventuella synpunkter skickas till Trafikverket via formuläret under fliken Kontakta oss på denna sida eller via e-post: avslinkoping-boras@trafikverket.se eller avsjonkoping-malmo@trafikverket.se

Observera

Underlagsrapporter Stationsorter Tranås och Jönköping publiceras den 20 mars 2017.