Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn som tittar ut från ett tåg

Foto: Mostphotos.com

Vårt uppdrag - En ny generation järnväg

En unik satsning på infrastruktur pågår i Sverige. Byggandet av höghastighetsjärnväg är det hittills största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet sedan stambanorna byggdes under andra halvan av 1800-talet. Vi kallar det En ny generation järnväg.

Våra nuvarande stambanor har nått sin kapacitetsgräns. På vissa sträckor finns det helt enkelt inte plats för fler tåg. Samtidigt ökar antalet resenärer, fler tågoperatörer vill köra tåg, och stora mängder gods ska också kunna transporteras. Därför behövs ett helt nytt järnvägssystem, avsett för snabbgående tåg.

Vad är Sverigeförhandlingen?

Sverigeförhandlingen arbetar för att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg. Den nya höghastighetsjärnvägen ska gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och från Stockholm till Malmö på två och en halv timme. Den nya järnvägen är viktig för de tre storstäderna, men den kommer också att leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs sträckningarna.

En utbyggd höghastighetsjärnväg innebär ökad kapacitet och snabbare transporter mellan våra största städer. Samtidigt kan den nuvarande järnvägen utnyttjas på ett bättre sätt för till exempel regional trafik och godstransporter.

Se Sverigeförhandlingens direktiv

Vad är Trafikverkets roll?

Trafikverkets uppdrag är att bistå regeringens utredare inom Sverigeförhandlingen med underlag och analyser för utbyggnaden samt utreda och bygga det sträckningar regeringen beslutar. Bland annat pågår två projekt för dubbelspårig höghastighetsjärnväg som är långt fram i planeringskedet: Ostlänken samt Göteborg-Borås. Dessutom genomförs två stora åtgärdsvalsstudier för sträckorna Jönköping – Malmö och Borås – Linköping. Åtgärdsvalsstudiernas syfte är att utreda möjliga alternativ för höghastighetsjärnvägens placering. Vi arbetar också med samhällsekonomiska beräkningar och har en aktiv dialog med regioner, kommuner med flera.