Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på väg över en bro

Vi utvecklar Sveriges nya järnväg

De kommande åren färdigställs och påbörjas flera stora satsningar på järnvägen. De ökar kapaciteten och möjligheterna till fler och mer punktliga resor med både regional- och fjärrtåg. Det ger bättre möjligheter för människor att bo, studera och arbeta.

Vi rustar upp

Sliten räls, signalsystem och kontaktledningar byts ut i hela landet, för att resor och godstransporter ska bli mer pålitliga. Mer pengar går till att byta ut gamla delar, istället för att lappa och laga. Det gör att vi får en mer robust järnväg och att fler tåg kommer i tid. Vi rustar upp hela Sveriges järnväg, och banor som hanterar de viktigaste transportflödena har prioritet.

Underhållsplanen 2019-2022 redovisar effekter av planerade åtgärder på väg och järnväg

 
Vi moderniserar

Den svenska järnvägen genomgår en digitalisering. Grunden läggs med ett nytt europeiskt signalsystem som ersätter dagens föråldrade. Uppkoppling i realtid gör det enklare att leda tågen och att underhålla vår järnväg. Säkerheten ökar och trafiken blir mer stabil. Dessutom binds Sveriges järnväg ihop med resten av EU:s. Utveckling och ny teknik kommer att öppna nya möjligheter för gods- och persontrafik.

Trafikstyrningssystemet ERTMS

Digitalisering av järnvägen

 
Vi bygger ut

Järnvägssatsningar runt om i landet, stora som små, ger plats för fler gods-och persontåg. Nya stambanor för höghastighetståg byggs mellan våra storstadsregioner. Stambanorna som vi har i dag är hårt belastade, och det är trångt i spåren. När vi bygger ut knyts Sverige närmare, och vi skapar nya möjligheter att pendla, studera och arbeta.

Nationell transportplan 2018-2029

Nya stambanor för höghastighetståg