Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerskydd vid väg.

Trafikbuller och vibrationer

Många människor känner sig störda av buller och vibrationer från trafiken på vägar och järnvägar. Trafikverket arbetar på olika sätt för en god ljudmiljö utan störande vibrationer.

Trafik är den dominerande bullerkällan i samhället. Vi skyddar de som är mest utsatta för trafikbuller och vibrationer längs befintliga statliga vägar och järnvägar. Där vi har de största problemen gör vi åtgärder för att dämpa ljudnivåerna inomhus i bostäder och på uteplatser. Vi gör också åtgärder som minskar buller i skolor, förskolor och vårdlokaler.

I samband med ny- och ombyggnad av vägar och järnvägar gör vi omfattande åtgärder för att i möjligaste mån klara riktvärdena för buller.

Störs du av buller eller vibrationer?

Om du känner dig mycket störd av trafikbuller eller -vibrationer från statlig väg och järnväg kan du göra en förfrågan om buller- eller vibrationsutredning. En förfrågan innebär att vi gör en extra utredning om din bostad uppfyller kriterierna för att bli erbjuden en skyddsåtgärd mot buller eller vibrationer.

Av flera tusen förfrågningar årligen uppfyller endast 10-15 procent kriterierna för att få en åtgärd.