Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här beräknar vi buller

Vi analyserar trafikbuller genom att beräkna medelvärdet under dygnet och den högsta ljudnivå som förekommer.

Det är många faktorer att väga in när man analyserar trafikbuller. För att få en heltäckande bild används två mått: dygnsmedelvärde och maximalnivå. Den ekvivalenta nivån (dygnsmedelvärdet) är medelvärdet av trafikbullret under ett normalt dygn. Maximalnivån anger den högsta ljudnivån när ett fordon eller tåg passerar.

Det normala är att man beräknar bullret. När vi beräknar trafikbuller i Sverige utgår vi från trafikmängder, trafikslag, hastighet, terrängförhållanden och bebyggelse. Genom bullerberäkningar kan vi beskriva bullerexponeringen vid en specifik plats. Beräkningsmodellerna gör det också möjligt att beskriva hur ändrade förutsättningar utmed en väg eller järnväg kan påverka ljudmiljön.

Mäta buller

I de allra flesta fall gör vi ingen mätning på plats eftersom en beräkning av ljudnivån ger det mest korrekta underlaget. Det är bara vid mycket speciella eller komplicerade förhållanden som vi gör kompletterande mätningar. Då mäter vi enligt standardiserade mätmetoder och använder utrustning och instrument som uppfyller krav för detta.

Mätning som görs med applikation för mobiltelefon, till exempel iPhone och Android, ger inte ett tillförlitligt resultat som kan användas i utredningar.