Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg i bostadsområde

Störs du av vibrationer från trafiken?

Trafik på järnväg och väg, främst godstrafik, kan orsaka vibrationer som ger sömnstörningar för dem som bor nära spåret eller vägen.

Vibrationerna blir kraftigast när tunga godståg passerar över lösa jordar, oftast lerjordar. I fasta jordar, till exempel morän, är vibrationsnivån mycket lägre och spridningen betydligt mindre. Vibrationsstörningar kan variera starkt mellan näraliggande och snarlika hus. Det finns inte några enkla samband mellan byggnadstyper, geotekniska förhållanden, fordonstyper och hastigheter.

Vibrationer från trafik orsakar normalt inte skador på byggnader och endast några enstaka fall från två platser är kända.

Bedömning av vibrationsstörning

Vibrationsstörning brukar benämnas komfortnivå och mäts på golv i 3 riktningar. Om man tror att komfortnivån överstiger 1,0 mm/s vägd RMS och/eller om man tror att nivån i grundmur överstiger 5 mm/s (vid klagomål på skada) kan Trafikverket låta utföra vibrationsmätning. Om det redan finns mätningar i aktuell fastighet eller i näraliggande fastigheter så kan man göra en bedömning utifrån dessa mätningar.

Åtgärder i befintlig miljö

Att åtgärda vibrationer i befintlig miljö är mycket svårt och kostsamt. Vid vibrationsnivåer över 1,4 mm/s vägd RMS vid minst fem tillfällen per årsmedelnatt (kl. 22.00-06.00), ska Trafikverket utföra åtgärd. Om komfortnivån överstiger 0,7 mm/s vägd RMS nattetid minst 5 gånger per natt och där minst en passage överstiger 1,4 mm/s, överväger Trafikverket åtgärd. Åtgärder görs på bostäder och den vanligaste åtgärden vid höga vibrationsnivåer är att vi erbjuder oss att köpa fastigheten.

Förebygga vibrationer när vi bygger nytt

När vi bygger om eller bygger nya järnvägar och vägar finns det bättre möjligheter att förebygga vibrationer. Åtgärder kan då bestå i att stabilisera marken under banan genom exempelvis kalkcementpelare. Trafikverkets riktvärde som vi eftersträvar vid nybyggnation och ombyggnad av bana och väg innebär att ingen ska utsättas för vibrationsnivåer över 0,4 mm/s vägd RMS i permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler där människor vistas stadigvarande.