Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Exempel på situationer som kan ge bullerskydd

Det här är exempel på situationer som kan leda till att kriterierna för en bullerskyddsåtgärd uppfylls.

Vägtrafik

Den ekvivalenta ljudnivån frän vägtrafiken kan vara mer än 40 dBA inomhus om du bor närmare än:

  • 15 m från vägens mitt, hastigheten är 60 km/tim och det går 7 000 fordon per dygn på vägen
  • 20 m från vägens mitt, hastigheten är 90 km/tim och det går 5 000 fordon per dygn på vägen
  • 40 m från vägens mitt, hastigheten är 100 km/tim och det går 10 000 fordon per dygn på vägen.

Den maximala ljudnivån kan vara mer än 55 dBA inomhus om du bor närmare än:

  • 11 m från vägens mitt, hastigheten är 80 km/tim och det går 2 300 fordon per dygn på vägen.

I Vägtrafiklödeskartan hittar du information om årsdygnstrafiken för vägar. 

Vägtrafikflödeskartan

 Järnvägstrafik

Den maximala ljudnivån från järnvägstrafiken kan vara mer än 55 dBA inomhus om du bor närmare än:

  • 50 m från spårets mitt och ett godståg passerar med högsta tillåtna hastighet (100 km/tim.)
  • 70 m från spårets mitt och ett snabbtåg passerar med hastigheten 200 km/tim.

Sträckan ska också trafikeras av minst fem tåg i genomsnitt nattetid, mellan klockan 22 och 6.

Den ekvivalenta ljudnivån på din uteplats kan vara mer än 70 dBA om uteplatsen ligger inom:

  • 30–40 m avstånd från en av våra mest trafikerade järnvägar, räknat från spårområdets mitt.