Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snöröjningsmaskin Snowremoval 700. Foto: Göran Fält

Åtgärder inför vintern – järnväg

Mycket snö och kyla skapar besvär för järnvägstrafiken. Vi genomför ordentliga förberedelser varje år för att stå rustade och kunna hantera vinterns utmaningar på bästa möjliga sätt.

En redan sliten och hårt belastad järnvägsanläggning utsätts för extra tuffa prövningar vintertid. Det gäller att ha en god beredskap. Därför påbörjar vi våra förberedelser långt innan första snön faller. I korthet innebär det följande:

Bättre förmåga att hantera en kris genom att

 • Bevaka väderläget kontinuerligt för att inte låta oss överraskas av dåligt väder
 • Ta fram färdiga så kallade tågreduceringsplaner som kan sättas i verket då vi behöver minska antalet tåg på banan, till exempel vid kraftigt snöfall
 • Ta fram snöröjningsplaner som visar i vilken ordning sträckor och bangårdar ska röjas
 • Ha en god trafikinformation

Rätt person och rätt maskin på rätt plats genom att vi har

 • Bra styrning av våra entreprenörer, vid behov begärs omfördelning av resurser geografiskt
 • Upphandling av extra snöröjningsresurser i form av personal fördelade över landet
 • Upphandling av extra maskinella resurser för bangårdsröjning, linjeröjning och bortforsling av snö
 • Genomförande av utvecklingsprojekt för snöröjning inom Stockholmsområdet

En vinterrustad anläggning genom att vi till exempel har

 • Genomfört extra översyn av värmen i spårväxlar
 • Placerat ut snöskydd i fler prioriterade spårväxlar

Bra trafikinformation genom

 • Nya arbetssätt som ger tydligare information om prognoser och snabbare information vid störningar
 • Stärkt uppföljning
 • Särskilda åtgärder vid större stationer, personer iklädda gula västar finns till hands för frågor
 • Utvecklad samverkan med radio, inom såväl väg som järnväg
 • Automatiska högtalarutrop för jämnare kvalitet
 • Samverkan med våra entreprenörer och tågtrafikföretagen
 • Utökad operativ ledning inom Trafikinformation
 • Utrustning och system har setts över och är förbättrade

Tillsammans blir vi bättre

 • I samverkan med entreprenörer och tågtrafikföretag utvecklar vi tekniken på järnvägen och fordonen. På så sätt ska vi minska antalet störningar på grund av skador
 • Vi samverkar med entreprenörer och tågtrafikföretag för bättre trafikinformation
 • I samråd med tågtrafikföretagen säkerställer vi vilka bangårdar som bör prioriteras vid extraordinär påverkan på järnvägen.