Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snöplogning väg. Foto: Carina Andreasson, Mostphotos

Åtgärder inför vintern – väg

På vintern är det viktigt att hålla vägarna öppna, framkomliga och säkra. Förväntningarna är stora på att vägarna ska ha god framkomlighet dygnet runt, året runt. Vi gör allt vi kan för att leva upp till dessa förväntningar.

Förbyggande åtgärder

Det är viktigt med lokalkännedom för att kunna sätta in rätt åtgärd på rätt ställe. Till vår hjälp har vi väderinformationssystemet VViS som fångar upp och lämnar information om yt- och lufttemperaturer, nederbörd och vindhastighet. Detta ger våra driftentreprenörer bra beslutsunderlag för vad som ska göras, och dessutom var och när.

Anpassning av vinterväghållningen

Vägnätet är indelat i standardklasser baserat på vägens trafikmängd. Vägens strandardklass avgör hur snabbt vägen ska bli plogad och om den ska vara snöfri eller inte efter snöfall.

Höjd beredskap vid kritiska vägsträckor

Vi har identifierat kritiska vägsträckor där vi vet att det ofta blir stopp. Det kan till exempel vara backar där tunga lastbilar ofta blir stående så att vägen blockeras. Där kommer vi att sätta in extra resurser för plogning, sandning och saltning.

Omledning förbi olycksplatser

Vi har planerat ett stort antal omledningsvägar, och dessa finns tillgängliga i ett datasystem för våra trafikcentraler. Vid en olycka eller annat trafikstopp kan trafikledarna enkelt ta fram en kartbild med lämplig omledningsväg i området. De kan sedan förmedla den till polisen och räddningstjänsten.

Stopp och störningar i trafiken ska minska

Vi har tagit fram en handbok som beskriver roller och ansvarsförhållanden mellan olika parter på en olycksplats. Parterna i det här fallet är polis, räddningstjänst, bärgare, driftentreprenör och Trafikverket. När roller och ansvar är tydliga bör även stopptiderna vid en olycka kunna minska.

Olycksplatsansvariga

I Gävleborgs och Västernorrlands län finns längs kusten olycksplatsansvariga från Trafikverket som snabbt ska kunna infinna sig på plats när det sker en större olycka med stora konsekvenser. Den personen ska vara vår kanal från olycksplatsen in till trafikcentralen. Med egen personal på olycksplatsen får vi bättre bedömningar och prognoser till trafikanterna, via webb och lokalradio.

Kvalitetssäkring av väglagsinformation

Under "Läget i trafiken" på vår webbplats informerar trafikcentralerna om väglaget. Trafikledarna har tillgång till väderinformationssystem och kameror, och de får dessutom dagligen rapporter från underhållsentreprenörerna. Därutöver får de rapporter från vägrapportörer och SMHI.

Vägrapportörer

Vi har omkring 1 700 vägrapportörer. De allra flesta är yrkesförare som gör en ideell insats genom att ringa trafikcentralen när något på vägarna eller i trafiken avviker från det normala. Det kan handla om vägskador, trafikstopp, fel på trafiksignaler, djur på fel sida av viltstängslet, plötslig halka eller annat som påverkar trafikanterna.

Bli utvald vägrapportör

Våra förväntningar på dig som trafikant i vinter

Vi hoppas att du

  • har godkända vinterdäck och anpassar hastigheten till förhållandena
  • inte ger dig ut i trafiken vid snöoväder, om det inte är absolut nödvändigt
  • tar del av trafikinformation både inför och under resan.