Logga in
Logga in

Arbeten som påverkar trafiken

Här når du fördjupad information om arbeten längs väg och järnväg som kan påverka trafiken. Vi har listat åtgärderna utifrån plats, typ och säsong.

För att se trafikläget i realtid använder du dig lättast av våra tjänster för trafikinformation.

Trafikinformation i realtid

I vår trafikinformationstjänst visar vi det aktuella läget i trafiken. Du hittar trafikinformation för vägtrafik, tågtrafik och vägfärjor i realtid.

Här nedan följer en översikt över planerade och pågående arbeten:

Påskens banarbeten

Under påsken pågår underhållsarbeten runt om i hela Sverige.
Goda råd för bilkörning under påsk

Arbeten längs järnvägsnätet

Emmaboda-Kalmar, kontaktledningsbyte

Ombyggnad och flytt av kraftledningar i Region Öst

Hässleholm–Älmhult, kontaktledningsbyte

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Arbeten längs vägnätet

Beläggningsarbeten i Jönköpings län

Bergåtgärder

Bergåtgärder i Jönköpings län 2022

Bro och tunnelarbeten

Här hittar du brounderhåll som pågår i olika län.

Broarbeten i Värmlands län

Broarbeten i Kronobergs län

Broarbeten i Kalmar län

Broarbeten i Blekinge län

Broarbeten i Stockholms län

Solnatunnlarna rustas upp

Broarbeten i Jönköpings län

Väg 746, Ubblixbo, broreparation

Väg 506, Visbohammar, broreparation

E6, Svinesundsbron, underhållsarbete

Väg 515, Hummelsta, brobyte

Sommarens arbeten

Under sommarmånaderna pågår underhållsarbeten på våra vägar och järnvägar. 

Bygg- och utredningsprojekt

Trafikverket bygger och förbättrar för resor och transporter på väg, järnväg och för sjöfart. Här hittar du en överblick över våra bygg- och utredningsprojekt som följer planläggningsprocessen.

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Maria Olofsson
Kommunikatör
Maria Olofsson