Logga in
Logga in

NUVA 0007 – Utbyte av vägskyddsanläggningar på Stambanan genom övre Norrland

Tre vägskyddsanläggningar i Norrbotten ska bytas ut till en ny typ, byte sker på Hedenforsvägen (Heden), Bredåkersvägen (Degerbäcken) och Åkerholmsvägen (Brännberg).

NUVA 0007 är en del av det nationella utbytesprogrammet av vägskyddsanläggningar. I programmet planeras för att succesivt byta ut Trafikverkets vägskyddsanläggningar mot en ny typ. Detta för att bibehålla eller höja säkerheten och tillgängligheten på vägskyddsanläggningarna. I projektet NUVA 0007 ska tre vägskyddsanläggningar bytas ut till den nya typen Automatic level crossing (ALEX). Vägskyddsannläggningarna som byts ut ligger på Hedenforsvägen (Heden), Bredåkersvägen (Degerbäcken) och Åkerholmsvägen (Brännberg).

Utbytet till de nya ALEX-anläggningarna görs under 2024.

Trafikverket har cirka 6500 plankorsningar, varav 2770 har vägskyddsanläggningar det vill säga aktiva skydd med bommar och/eller ljud- och ljussignaler. Trafikverket behöver säkra framtida tillgång till vägskyddsanläggningar samt kompetensen för att kunna beställa och underhålla dessa.

Störningar under byggtiden

Arbetet kommer till största delen ske nattetid för att störa tågtrafiken så lite som möjligt och är inplanerat så att det inte ska påverka tågbolagens planerade turer.

En del av arbetet kan upplevas bullrande, men det genomförs under en begränsad tidsperiod. Vi ber om överseende för de störningar som arbetet kan innebära.

Arbetet kommer att planeras så att tillgänglighet för bil, gång och cykel över vägskyddsanläggningarna säkerställs under hela projekttiden, om än med begränsad omfattning.

Korta fakta

Vad: Utbyte av tre vägskyddsanläggningar.

Varför: För att bibehålla eller höja säkerheten och tillgängligheten på vägskyddsanläggningarna

Byggstart: Våren 2024.

Klart: Våren 2024.

Kontakt

Daniel Rosengren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 81