Logga in
Logga in

Nya signalsystemet ERTMS på sträckan Åby–Mjölby–Nässjö

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bland annat för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

ERTMS ger fler tåg i tid och ett enklare underhåll. På sikt kommer det även bli lättare att köra tågtrafik mellan länder i Europa.

Vi kommer att arbeta längs järnvägen mellan Åby–Mjölby–Nässjö. Arbetet, som sker etappvis, startar juni 2022 och kommer att bli klart årsskiftet 2023/2024. Vi kommer att gräva ner kablar och ställa upp nya skåp längs järnvägen. Det mesta arbetet utförs på Trafikverkets mark.

Under denna period kan störningar i form av tunga transporter och schaktarbeten förekomma. Vi planerar för att störa så lite som möjligt, men kvälls- och nattarbeten kommer att vara nödvändiga.

Korta fakta

Vad: Sveriges nya signalsystem ERTMS

Varför: Fler tåg i tid och enklare underhåll

Nuläge: Arbete på sträckan Åby–Mjölby–Nässjö

Klart: Årsskiftet 2023/2024

Europeiska unionen

Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Kontakt

Oskar Gellerskog

Projektledare

Telefon: +46 10-123 65 19