Logga in
Logga in

Nynäsbanan, byte av bro i Handen

Gångbron vid den södra entrén till friluftsområdet Rudan, Haninge kommun, har nu lyfts bort. En ny bro är planerad och kommer att byggas på samma plats.

Den nya bron är färdigprojekterad och kommer att byggas på samma ställe som den bro som rivits. Den nya bron kommer tidigast att vara på plats under 2023. 

Trafikverket upphandlar entreprenör men det är Haninge kommun som finansierar brobytet. Läs mer om projektet på Haninge kommuns webbplats, länk hittar du nedan.

Korta fakta

Vad: Utbyte av gång- och cykelbro över Nynäsbanan.

Varför: För att förhindra olyckor har Trafikverket i samråd med Haninge kommun valt att byta ut gång- och cykelbron vid södra ingången till frilufsområdet Rudan.

Nuläge: Framtagning av förfrågningsunderlag för entreprenör.

Tidsplan

1 Upphandling December 2022

2 Byggstart 2023

Kontakt

Tom Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 65 44