Logga in
Logga in

Uddevalla–Strömstad, kontaktledningsupprustning och höjning av plattform 2a3a i Uddevalla

Vi ska genomföra kontaktledningsupprustning på sträckan Uddevalla–Strömstad. Samtidigt höjer vi plattform 2a3a på Uddevalla station.

Projektet kommer att omfatta tre åtgärder:

  • Kontaktledningsupprustning på sträckan Uddevalla - Strömstad
  • Kontaktledningsupprustning på Uddevalla bangård
  • Höjning av plattform 2a3a i Uddevalla

Förberedelser för upphandling av projekterande konsult pågår under vintern–våren 2022. Sedan hösten 2021 utförs även inmätningsarbeten som beräknas bli klar i maj 2022. Vi  håller även på  att ta fram en bygghandling. 

Detaljplanering och fältundersökningar kommer genomföras under 2022-2023 och beräknad produktion planeras att genomföras 2025-2028, där arbetena kommer ske etappvis under totalavstängning.

Arbetet förväntas leda till en mer driftsäker anläggning, ökad trafiksäkerhet för tågresenärerna samt en stationsmiljö som är tillgänglighetsanpassad.

Läs mer om våra planerade åtgärder

Kontaktledningssystemet mellan Uddevalla och Strömstad är från 1950, och de stolpar och bryggor som stått sedan dess är i behov av att bytas ut. Kontaktledningsanläggningen på Uddevalla bangård är lika gammal och de bryggor som är rostangripna är också i behov av utbyte.

Plattformen för spår 2a3a i Uddevalla är låg och ojämn vilket innebär att insteget från plattform till tåg är för stort. Det gör att den inte är tillgänglig för funktionshindrade och är en säkerhetsrisk för alla resenärer vid på- och avstigning. I projektet ska därför plattformen höjas och rustas upp samt förses med tak, så att det framöver uppfyller gällande krav och regelverk. Det innebär också bättre belysning, framkomlighet samt tydliga skyltar med trafikinformation.

Aktuellt

Vi har tecknat kontrakt med Sweco för inmätning av sträckan Uddevalla–Strömstad, Inmätningarna ska ligga till grund för kommande kontaktledningsprojektering. Arbetena startade i slutet av november 2021 och förväntas bli färdigt under maj 2022. Närboende längs sträckan kan märka av personal längs järnvägsanläggningen.

Fundamentsättning

Tåg på räls

Fundamentsättning med borrtåg på ett av Trafikverkets projekt 2021.
Fotograf: Daniel Svensson
Ladda ner bilden högupplöst (jpg. 2,4 MB) 

Spårarbete

Arbete med kontkatledning.

Arbete med kontaktledningsanläggning med hjälp av spårgående traktorgrävare med korg på ett av Trafikverkets projekt 2021.
Fotograf: Daniel Svensson
Ladda ner bilden högupplöst (jpg. 1,7 MB) 

Kontakt

Daniel Svensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 32 68