Logga in
Logga in

Jönköping Beläggningsarbeten i Jönköpings län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför belägger vi vägarna med ny asfalt regelbundet och efter behov i Jönköpings län.

Vad?

Vi utör beläggningsarbeten på vägarna med ny asfalt regelbundet och efter behov i Jönköpings län.

Varför?

Genom underhåll förlänger vi vägarnas livslängd.

Nuläge

Dessa beläggningsarbeten utför vi under 2022.

Om projektet

Genom underhåll förlänger vi vägarnas livslängd. Underhållsåtgärder innebär oftast att vi byter slitlager på vägen. Vi utför planerat underhåll på vägarna när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar på vägen och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn! 

Klicka här för trafikinformation

Klicka här för att läsa om hur vi underhåller belagda vägar

Beläggningsarbeten 2022

 

E4, Huskvarna - Ljungarum

När: Arbetet planeras att starta efter sommaren.
Vad: Beläggningsarbete utförs på sträckan.
Trafikpåverkan: Trafiken leds om.

Väg 30, Hok - Stigamo

När: Arbetet pågår vecka 19-21.
Vad: Beläggningsarbete utförs på sträckan.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 32,  Stopte - Skullaryd

När: Arbetet pågår vecka 23-24.
Vad: Beläggningsarbete utförs på sträckan.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 40, Trafikplats Haga - Ljungarum

När: Arbetet planeras att starta efter sommaren.
Vad: Beläggningsarbete utförs på sträckan.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen

Väg 47, Kvillsfors - Alseda

När: Vi återkommer med exakta tider.
Vad: Beläggningsarbete utförs på sträckan.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 125, genom Nye

När: Arbetet pågår under maj månad.
Vad: Beläggningsarbete utförs på sträckan.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 133, genom Gripenberg - Gripenbergsslott

När: Arbetet pågår under maj månad.
Vad: Beläggningsarbete utförs på sträckan.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 134, Vinkeltomta - E Länsgräns

När: Arbetet pågår under maj månad.
Vad: Beläggningsarbete utförs på sträckan.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg  619,  Kärda - Kulltorp

När: Arbetet pågår under maj månad.
Vad: Beläggningsarbete utförs på sträckan.
Trafikpåverkan: Trafiken leds via omledning.

Väg 836, Stolpen - Nässjö

När: Arbetet pågår under maj månad.
Vad: Beläggning samt nya och justerade gångbanor.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 959, genom Solberga

När: Arbetet pågår under maj månad.
Vad: Beläggningsarbete utförs på sträckan.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Kontakt

Ghanim Kajhem

projektledare

Telefon: +46 10-123 80 65