Logga in
Logga in

Väg 27 Möllenäs-Ettebro, bärighetsåtgärder maj-juni 2022

På väg 27 mellan Möllenäs-Ettebro behöver Trafikverket åtgärda bärigheten på vägen. Arbetet pågår från maj till juli 2022 och kommer påverka trafiken.

Bärigheten längs sträckan Möllenäs-Ettebro, på väg 27 i Blekinge, är dålig och måste åtgärdas. Åtgärden genomförs genom att öka bredden på körfälten och på så sätt få mer utspridd trafikbelastning gentemot dagens situation där samtlig trafik går i samma hjulspår. 

Hela sträckan är cirka 1 km lång och blir fortsatt en mötesfri väg med mitträcke.

Så påverkas trafiken

Under arbetet leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av trafikljus. Det kommer innebära viss påverkan på trafiken, men kortar ner tiden för åtgärderna.

Andra projekt på väg 27 genom Blekinge

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö och vidare mot Göteborg. Tarfikverket planerar just nu flera åtgärder längs väg 27 i Blekinge.

Kontakt

Magnus Graad

Projektledare

Telefon: +46 10-124 17 25