Logga in
Logga in

Väg 42, Fristad, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg på väg 42 i Fristad våren 2023. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket planerar att bygga en ny gång- och cykelväg på väg 42 i Fristad, för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Projektet byggs i samråd med Borås kommun, då Borås kommun planerar att bygga en ny aktivitetspark i området intill.

Just nu arbetar vi med att ta fram en bygghandling. Vi planerar för att börja bygga våren 2023, och bli klara till sommaren samma år

Det här ska vi göra

  • En ny cirka 250 lång gång- och cykelväg som sträcker sig från cirkulationsplats väg 42/1801/183, genom befintlig vägport fram till Industrivägen.
  • Ny passage på väg 42 mellan Hedevägen och Industrivägen.
  • Ny belysning längs med sträckan.

Syftet med projektet är att

  • minimera barriäreffekt som järnvägen och väg 42 skapar
  • förbättra trafiksäkerheten för skyddade och oskyddade trafikanter. 

Så påverkas du

Vi räknar med att bygga den nya gång- och cykelvägen under cirka 3 till 4 månader. Under den tiden kommer väg 42 att vara öppen för trafik men framkomligheten kan komma att vara begränsad.