Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 42, Fristad, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg på väg 42 i Fristad våren 2023. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi ska bygga en gång- och cykelväg i Fristad.

Varför?

för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Arbete med bygghandling.

Om projektet

I mitten av mars startar vi bygget!

Vi startar i mitten av mars och arbetet kommer att pågå till i början av juni. Under byggtiden är körfältet mot Borås avstängt. Vi bygger om gångbanan till en bredare gång- och cykelväg från cirkulationsplatsen till Industrivägen, cirka 250 meter. Det finns ett behov av att oskyddade trafikanter ska få en säkrare väg längs väg 42

Vi leder om trafiken

Med start under vecka 11 (13 mars–19 mars) och fram till senast 16 juni leder vi om trafiken. Trafik från Vårgårda kommer ledas in på Ljungavägen som sedan övergår i Norra Påtorpsvägen och in på Askvägen. Sedan svänger du vänster ut på Asklandavägen för att komma över järnvägen och ansluta till väg 42 på nytt.

I dokumentet nedan kan du titta på kartor över omledningen.
Vi leder om tafiken (pdf, 13,5 MB)

Gående och cyklister 

Om du promenerar eller cyklar så går det bra att  göra det under porten på den södra sidan av vägen.

 

Trafikverket planerar att bygga en ny gång- och cykelväg på väg 42 i Fristad, för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Projektet byggs i samråd med Borås kommun, då Borås kommun planerar att bygga en ny aktivitetspark i området intill.

Just nu arbetar vi med att ta fram en bygghandling. Vi planerar för att börja bygga våren 2023, och bli klara till sommaren samma år

Det här ska vi göra

  • En ny cirka 250 lång gång- och cykelväg som sträcker sig från cirkulationsplats väg 42/1801/183, genom befintlig vägport fram till Industrivägen.
  • Ny passage på väg 42 mellan Hedevägen och Industrivägen.
  • Ny belysning längs med sträckan.

Syftet med projektet är att

  • minimera barriäreffekt som järnvägen och väg 42 skapar
  • förbättra trafiksäkerheten för skyddade och oskyddade trafikanter. 

Så påverkas du

Vi räknar med att bygga den nya gång- och cykelvägen under cirka 3 till 4 månader. Under den tiden kommer väg 42 att vara öppen för trafik men framkomligheten kan komma att vara begränsad. 

Närliggande projekt

Tidsplan

1 Byggstart våren 2023

2 Klart sommaren 2023

Kontakt

Sofia Magnusson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 84