Logga in
Logga in

Väg 49, Källegårdsrondellen, cirkulationsplats

Vi planerar att bredda vägen och bygga en cirkulationsplats vid fyrvägskorsningen mellan väg 49, Gröna vägen och Ekeskogsvägen. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Framkomligheten i fyrvägskorsningen mellan väg 49, Gröna vägen och Ekeskogsvägen  i Skövde är begränsad. Trafiken som ska svänga vänster in på Gröna vägen eller vänster in på Ekeskogsvägen blir ett hinder för den trafik som kommer bakifrån på väg 49 och ökar därmed olyckrisken. Vi bygger därför en cirkulationsplats i fyrvägskorsningen. På så sätt ska vi förbättra framkomligheten på väg 49 och öka trafiksäkerheten i korsningen.

Vi kommer inte att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna. I stället har Västtrafik beslutat att dra in hållplatserna söder om korsningen längs väg 49. Detta gör de för att hållplatserna inte används, och för att det finns andra busshållplatser i närheten som man kan använda istället.

Så påverkas trafiken

Vi började att bygga under mars 2022 och räknar med att vara färdiga till september 2022. För att arbetsmiljön för vägarbetarna ska vara så säker som möjligt kommer vi att sänka hastigheten förbi arbetsområdet till 30 km/tim. Dessutom kommer vi att leda om trafiken. Det kan leda till mindre störningar för dig som trafikant och köbildning under rusningstrafik. Vi hoppas på din förståelse.

Kartbild: Planutformning v49 Gröna Vägen Ekeskogsvägen (pdf, 5,4 MB)

Ingår i satsningen "iSkövde"

Projektet ingår i satsningen "iSkövde" där Trafikverket och Skövde kommun planerar för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde.

Kontakt

Martin Ekdala

Projektledare

Telefon: +46 10-123 39 10