Logga in
Logga in

Väg 557 Lagan, gång- och cykelväg

Längs väg 557 i Lagan ska vi bygga en ny gång- och cykelväg som kommer förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

En ny gång- och cykelväg ska byggas längs väg 557 vid Lagans infart.

Varför?

För att förbättra tillgängligheten för gående och cyklister i samhället Lagan.

Nuläge

Projektering och fältarbeten.

Om projektet

En gång- och cykelväg ska byggas längs väg 557 på den södra sidan. Den ska byggas från E4, trafikplats Lagan fram till den befintliga gång- och cykelvägen öster om Storgatan, cirka 1400 meter. Förutom gång- och cykelvägen ska vi även göra beläggningsåtgärder på väg 557. 

Förberedande undersökningar i september

Vi kommer med start i mitten av september göra förberedande åtgärder och undersökningar i området. Arbetet kommer pågå under hösten 2022.

 

Tidslinje

1 Arbete med bygghandlig Hösten 2022

2 Upphandling av entreprenör Sommaren 2023

3 Byggstart Hösten 2023

4 Gång- och cykelvägen är klar Våren 2024