Logga in
Logga in

Vi förstärker väg 751 mellan Kållehed och Ängö

Fram till midsommar 2023 kommer det att vara begränsad framkomlighet på väg 751 mellan Kållehed och Ängö förbi Dragsmark i Uddevalla kommun. Anledningen är att vi ska förstärka och asfaltera om vägen.

Aktuellt

I samband med beläggningsarbetet, som startar vecka 18, dirigeras trafiken om med vakt och lots. Vi räknar med att vara klara vecka 23. Arbetet sker framförallt
måndag–torsdag.

  • Trafiken kan stoppas upp till 10 minuter, 06.00–09.15.
  • Trafiken kan stoppas upp till 30 minuter, 09.15 och framåt.

Vid frågor kontakta:
Skanska asfalt: Jonathan Gillén, 010-448 33 25
Trafikverket: Victor Ivansson, 010-123 17 01

Bakgrund

Väg 751 mellan Kållehed och Ängö är i behov av att rustas upp. Från november 2022 till påsk 2023 kommer vi därför att dika, röja vegetation, byta vägtrummor, förstärka kanter, dränera och byta sidotrummor. Mellan påsk och midsommar 2023 planerar vi sedan att asfaltera vägen. 

Så påverkas trafiken

Under hela byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet på sträckan, men under vissa perioder kommer störningarna att vara mer omfattande. Från december till mars kan du som ska till Flatön vinna på att åka via Orust och Malön istället. Nedanstående tider är preliminära och väderberoende, så håll koll på trafikinformationen för att få uppdaterad information.

Tidsplan – stor trafikpåverkan februari–mars

  • Under november, december och januari grävde vi diken och installerade sidotrummor.
  • I februari byter vi vägtrummor under vägen och förstärker kanter. Det innebär mycket stor trafikpåverkan och du kan få vänta mer än 30 minuter på att komma fram.
  • I mars fortsätter vi att förstärka kanter, dränerar och gräver, vilket gör att trafikstörningarna är fortsatt stora med väntetider på mer än 30 minuter.

Se karta som visar vilken vägsträcka vi kommer att förstärka (pdf, 5 MB)
Vägsträckan börjar vid väg 785 i norr vid Kållehed och går förbi Dragsmark ner till Ängö i söder.