Logga in
Logga in

Jönköping Bergåtgärder i Jönköpings län

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö för att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Vad?

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö.

Varför?

För att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Nuläge

Nu startar arbetena upp som utförs våren 2022 övriga arbeten utförs sommaren alternativt hösten 2022.

Om projektet

Bergskärningarna rensas från löst material och vegetation som kan påverka bergskärningen tas bort. Ibland krävs även bultar eller bergnät för att öka stabiliteten i bergskärningen.

Dynamiskt stängsel är ett stängsel som ska fånga upp och förhindra stenar och block som rasar mot spårområdet.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!

Klicka här för trafikinformation

Bergåtgärder 2022

Bergslänt intill järnväg i Norrahammar

När: Arbetet kommer pågå under 5 sammanhängande veckor mellan vecka 40 och 45.  

Var: Aktuell del av slänten börjar ca 400 m norr om Norrahammars stationshus, ca 250 m norr om korsningen mellan järnvägen och Spånbergsvägen i Norrahammar, Jönköpings kommun.

Vad: Trafikverket ska utföra bergsäkrande åtgärder i anslutning till slänt vid järnvägen genom Norrahammar utanför Jönköping. Arbetet kommer involvera rensning av stenblock och röjning av växtlighet samt uppförande av ett dynamiskt staket som ska skydda järnvägen och fånga upp eventuella stenblock som kan rasa ned. 

Trafikpåverkan: Ingen trafikpåverkan beräknas ske, däremot kan det förekomma tung trafik till och från arbetsområdet.

Bild på bergslänt intill järnväg i Norrahamma.

Översiktskarta bergslänt intill järnväg i Norrahammar.

Kontakt

Tor Åkesson

projektledare, bro järnväg

Telefon: +46 10-125 74 27

Mattias Gellenmyr

projektingenjör, bro järnväg

Telefon: +46 10-123 17 67