Logga in
Logga in

Bergåtgärder i Jönköpings län

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö för att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Vad?

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö.

Varför?

För att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Nuläge

Nu startar arbetena upp som utförs våren 2022 övriga arbeten utförs sommaren alternativt hösten 2022.

Om projektet

Bergskärningarna rensas från löst material och vegetation som kan påverka bergskärningen tas bort. Ibland krävs även bultar eller bergnät för att öka stabiliteten i bergskärningen.

Dynamiskt stängsel är ett stängsel som ska fånga upp och förhindra stenar och block som rasar mot spårområdet.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!

Klicka här för trafikinformation

Inga större bergåtgärder kvarstår som Trafikverket ansvarar för i Jönköpings län 2022.

Våren 2023 uppdaterar vi sidan med de bergåtgärder som sker 2023.