Logga in
Logga in

Bergåtgärder i Jönköpings län

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö för att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Vad?

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö.

Varför?

För att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Nuläge

Våren 2023 startar arbetena som utförs under året.

Om projektet

Bergskärningarna rensas från löst material och vegetation som kan påverka bergskärningen. Ibland krävs även bultar eller bergnät för att öka stabiliteten i bergskärningen.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!

Klicka här för trafikinformation

Bergslänt intill Vista Kulle, Jönköpings kommun, bergarbete och vegetationsrensning

När: Bergarbetet pågår kl 07-18 under perioden 22 maj-15 juni 2023 i samband med att Jönköpings Kommun utför renovering av gångbron över Vistakullevägen.

Var: På Vistakullevägen vid Vista Kulle, väg 987, Jönköpings Kommun.

Vad: Bergskärningarna rensas från löst material och vegetation som kan påverka bergskärningen.

Trafikpåverkan: Vistakullevägen på väg 987 stängs av för trafik kl 07-16, måndag-fredag. Vägen är öppen för trafik kl 16 från fredag till kl 7 på måndag. Trafiken leds om via vägen Kärrliden, väg 993.  

Kontakt

Mattias Gellenmyr

projektingenjör

Telefon: 010-123 17 67