Logga in
Logga in

Västra Götaland Bohusbanan, tunnelreparationer

Vi planerar att reparera tio spårtunnlar på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla. Alla tunnlarna togs i drift i början av 1900-talet och är nu i behov av renovering.

Vad?

Reparera tio spårtunnlar på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla.

Varför?

För att minska risken för skada på personer och för trafikstörningar. Dessutom förlängs livslängden på tunnlarna.

Nuläge

Byggentreprenör tilldelad och vi planerar inför byggstarten i maj 2023.

Om projektet

Renoveringen innebär främst att vi ska riva ut och byta ut tunnelportaler och betongkonstruktioner i tio tunnlar. 

Under år 2021 och 2022 genomförde vi fältinventeringar, med syfte att förbättra förståelsen för befintlig anläggning och förbereda oss för den kommande produktionen. Även mindre underhållsåtgärder av befintliga portaler gjordes under 2022. 

I maj 2023 påbörjas arbetet med att riva de befintliga portalerna i tunnlarna, dessa kommer därefter ersättas med nya tunnelportaler. Det huvudsakliga syftet med åtgärderna är att förlänga tunnlarnas livslängd och öka säkerheten för gods- och persontrafiken. Arbetet kommer att börja i maj 2023 och vi planerar bli klara vintern 2024. Åtgärden förlänger tunnlarnas livslängd och ökar säkerheten för gods- och persontrafiken.

De tunnlarna som ska repareras

Följande tio tunnlar på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla planeras att renoveras: 

  1. Skår
  2. Amdalen
  3. Lahagen
  4. Bua
  5. Ljungskile
  6. Hässleröd
  7. Skeppsvik
  8. Vadbacken Södra
  9. Vadbacken norra
  10. Kålgård.

Tidplan

1 Mätningsarbeten med mera Hösten 2020

Syftar till att förbättra förståelsen för befintlig anläggning och förbereda för den kommande produktionen.

Genomförs av befintliga portaler under år 2022.

Arbetet startar med att riva de befintliga portalerna i tunnlarna,  och dessa kommer därefter ersättas med nya tunnelportaler.

5 Beräknas bli klart Vintern 2024

Kontakt

Mikael Björk

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 49