Logga in
Logga in

Västra Götaland Bohusbanan underhållsåtgärder

Vi ska renovera tunnlar och byta kontaktledningsanläggning på Bohusbanan. Arbetet kommer pågå från april 2023 planeras vara klart i mars 2024.

Vad?

Renovering av tunnlar och upprustning av kontaktledningsanläggningen samt slipersbyten på Bohusbanan mellan Stenungsund - Uddevalla.

Varför?

För att minska risken av personskador och trafikstörningar. Dessutom förlängs livslängden och kapaciteten kommer att ökas på anläggningen.

Nuläge

Entreprenörer för åtgärderna är tilldelade. Byggstart är12 april 2023 och arbeten kommer att ske på hela sträckan mellan Uddevalla – Stenungsund fram till 31 mars 2024.

Om projektet

Tunnlarna på Bohusbanan mellan Stenungsund - Uddevalla är i stort behov av renovering. Vi ska därför byta ut tunnelportaler och betongkonstruktioner i tio tunnlar. 

I maj 2023 börjar rivning av portalerna i tunnlarna för att ersätta dem med nya tunnelportaler. Det huvudsakliga syftet är att förlänga tunnlarnas livslängd och öka tåligheten på järnvägen för gods- och persontrafiken. Det är planerat att bli klart december 2023.

I samband med tunnelprojektet kommer det även pågå upprustning av kontaktledningsanläggningen på hela sträckan mellan Uddevalla – Stenungsund. Befintlig kontaktledningsanläggning är över 80 år och är i stort behov av upprustning. Efter upprusningen kommer kontaktledningsanläggningen vara mer driftsäker med mindre driftstörningar och en ökad kapacitet.

Under hela projektet kommer kontaktledningen vara spänningssatt. Det är planerat att vara klart april 2024.

Samtliga plankorsningar kommer att vara ur funktion under hela projektets tid. Det är viktigt att vara uppmärksam vid passage av plankorsningar att inte personal och arbetsfordon är innanför plankorsningen .

Under hela projektets tid kommer järnvägstrafiken att vara helt avstängd. För resenärer kommer ersättningsbussar att tillsättas under hela avstängningen.

Tio tunnlar ska renoveras

Vi planerar att renovera följande tio tunnlar på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla: 

Tunnlar Längd
Skår 246 meter
Amdalen 222 meter
Lahagen 78 meter
Bua 239 meter
Ljungskile 106 meter
Hässleröd 34 meter
Skeppsvik 448 meter
Vadbacken Södra 40 meter
Vadbacken Norra 32 meter
Kålgård 167 meter

Reseinformation

På Västtrafiks webbplats hittar du information om din resa på sträckan Uddevalla–Stenungssund, se länk nedan.

Tidplan

1 Mätningsarbeten med mera Hösten 2020

Syftar till att förbättra förståelsen för befintlig anläggning och förbereda för den kommande produktionen.

Genomförs av befintliga portaler under år 2022.

4 Planerad byggstart kontaktledningsbyte i mitten av april 2023

Arbetet startar med att riva de befintliga portalerna i tunnlarna. De kommer därefter ersättas med nya tunnelportaler.

6 Tunnelarbetena beräknas vara klara Vintern 2024

7 Kontaktledningsbytet beräknas vara klart april 2024

Kontakt

Jonathan Isaksson

Projektledare, tunnelreparationer

Telefon: +46 10-124 18 61

Rickard Sunström

Projektledare, kontaktledningsbyte