Logga in
Logga in

Östergötland Bro över järnväg vid Näkna-Sörsjön, broreparation

Vi behöver reparera bron över järnvägen vid Näkna, norr om Norrköping. Arbetet har blivit framskjutet eftersom det är svårt att få tider i spår och göra arbetena.

Vad?

Reparationer av järnvägsbron vid Näkna, norr om Norrköping.

Varför?

Kontinuerligt underhållsarbete.

Nuläge

Arbetet pågår mellan början av september och årsskiftet 2022/2023.

Om projektet

Vi har ännu inte kunnat påbörja arbetet eftersom vår entreprenör har svårigheter att få tider i spår, som krävs för att genomföra arbetet då bron är över järnvägen. Vi kommer att uppdatera här på sidan när vi har mer info om tidplanen för arbetet. 

Det här är vad vi ska göra

Rörbron över järnvägen vid Näkna behöver repareras. Vi ska byta kantbalkar och byta brons tätskikt. 

Tidslinje

1 Arbetet startar September

2 Arbetet beräknas vara klart Årsskiftet 2022/2023