Logga in
Logga in

Broarbeten i Blekinge län

Trafikverket underhåller regelbundet broar i hela landet. 2022 är det flera broar i Blekinge som ska förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

  • Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.
  • Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Avsmalnad bro över gång- och cykelväg och Mörrumsån på väg 126 i Svängsta

När: Arbetet med bron pågår veckorna 13-21.

Vad: Vi byter ut kantbalk och räcke på södra sidan.

Påverkan på trafiken: Ett körfält kommer vara öppet och trafiken regleras med trafikljus.

Avsmalnad bro över Silletorpsån på väg E22.6 vid Rosenholm i Karlskrona

När: Arbetet med bron planeras bli veckorna 32-42 (augusti till oktober 2022).

Vad: Vi byter ut skiljeremsa, räcken och tätskikt på bron.

Påverkan på trafiken: Bron kommer avsmalnad och hastigheten sänkt under hela arbetet.

Avsmalnad bro över järnväg på väg E22.6 vid Rosenholm i Karlskrona

När: Arbetet planeras bli veckorna 32-42 (augusti till oktober 2022).

Vad: Vi byter ut kantbalk, räcken, skiljebalk, tätskikt samt dräneringssystem på bron.

Påverkan på trafiken: Vägen kommer vara avsmalnad och hastigheten sänkt under hela arbetet.