Logga in
Logga in

Broarbeten i Blekinge län

Trafikverket underhåller regelbundet broar i hela landet. 2022 är det flera broar i Blekinge som ska förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

  • Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.
  • Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Underhållsarbete på broar 2022

 

Underhållsarbete på bron över Sillestorpsån och bron över järnvägen väster om Rosenholm.

Måndag den 12 september 2022 startar ett större underhållsarbeten på två intilliggande broar på E22 i västra delen av Karlskrona. Det gäller bron över Sillestorpsån och bron över järnvägen väster om Rosenholm. Vi byter kantbalkar, kantlister och räcken samt tätskikt.

Arbetena utförs i två etapper och trafiken påverkas i olika grad under arbetenas gång.

Etapp 1

Startar den 12 september 2022 och beräknas vara klar inom 6 veckor.

Trafikpåverkan
Trafiken in mot Karlskrona (Ronnebyvägen) begränsas till ett körfält och hastigheten sänks förbi arbetsplatsen. Intilliggande gång- och cykelväg är avstängd och leds om via orangea pilar i en slinga norrut bland annat via Silletorpsvägen. Trafik ut från Karlskrona upp mot E22 påverkas inte.

Etapp 2

Startar preliminärt den 24 oktober 2022 och beräknas vara klar inom 6 veckor.

Trafikpåverkan
Trafik in mot Karlskrona kommer fortsatt att vara begränsad till ett körfält och hastigheten sänks. Gång- och cykeltrafiken kan använda ordinarie gång- och cykeltrafik intill E22 (Ronnebyvägen). Påfartsrampen mot E22 från Karlskrona är stängd för all trafik. Trafik ut från Karlskrona till E22 kommer leds om via Sillestorpsvägen och rondellen ner till E22 från korsningen i Segeborg.