Logga in
Logga in

Jönköping Broarbeten i Jönköpings län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger vi om broarna regelbundet i Jönköpings län.

Vad?

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet i Jönköpings län.

Varför?

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat.

Nuläge

Vi underhåller broarna kontinuerligt. Under 2022 är det nedanstående broar som åtgärdas.

Om projektet

Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi utför planerat underhåll på broarna när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

  • Ommålning av träbro utförs för att skydda träkonstruktionen mot röta. Detta görs för att bevara brons bärförmåga och förlänga brons livslängd.
  • Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som byts för att öka trafiksäkerheten.
  • Frontmurar av sten är murarna som överbyggnaden vilar på. För att säkerställa deras bärande funktion och beständighet utförs tvättning och fogningsarbete.
  • Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och betongen. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går. 

Tack för att du visar hänsyn!

Klicka här för trafikinformation

Brounderhåll 2022

Vägbro över järnväg i Margreteholm

När: Arbetet kommer pågå under vecka 14 samt vecka 18.

Var: Vägbro över järnväg belägen direkt öster om Tunarpsvägen i Margreteholm, Mullsjö kommun.

Vad: Ommålning av träbro utförs för att skydda träkonstruktionen mot röta. Detta görs för att bevara brons bärförmåga och förlänga brons livslängd.

Trafikpåverkan: Enskild väg, begränsad påverkan, berörd fastighetsägare är informerade.

Bild på bron över järnvägen i Margreteholm.

Vägbro över järnväg i Rommelsjö

När: Arbetet kommer påbörjas vecka 9, för att sedan fortsätta vecka 17-19 då väderleken är mer gynnsam för betongarbeten

Var: Bron över järnvägen ligger på östra sidan av Nässjövägen i Rommelsjö, cirka 500 meter söder om riksväg 40, trafikplats Öggestorp, Jönköpings kommun.

Vad: Arbetena består av planerade underhållsåtgärder där vi ska renoverar frontmurarna, kantbalkarna ska lagas och räcken ska repareras.

Trafikpåverkan: Bron leder till enskild väg med 87 bidragsgivare. Bron kommer att vara avstängd för trafik från den 2022-04-25 till 2022-05-13. Trafiken leds om för de boende i samverkan med vägföreningen. Bron kommer dock vara öppen för fotgängare under hela arbetet.

Omledningsväg för arbetet på vägbron över järnvägen i Rommelsjö.

Bild på bron över järnvägen i Rommelsjö.

Väg 30 mitt i Vrigstad

När: Arbetena planeras att utföras vecka 33-40. Under veckorna 36-39 kommer det att vara stora störningar i trafiken. Detta på grund av avsmalning, trafikljusreglering från 3 olika håll och ett körfält öppet över bron. Övriga veckor skall arbetet utföras under och från sidan av bron, då skall inte trafiken påverkas.

Var: Väg 30 mitt i Vrigstad.

Vad: Utbyte av tätskikt samt sprutbetongsarbeten.

Trafikpåverkan: Vi kommer hänvisa tung trafik och pendlingstrafik mellan Karlskrona-Göteborg till väg 27. Vi kommer också leda om trafik Växjö-Sävsjö och tvärtom via en kommunal väg öster om samhället. Gång- och cykeltrafik skall kunna passera under hela arbetets gång men bör iaktta försiktighet och vara uppmärksamma.

Väg 640 över Nissan vid Alabostock

När: Utförs preliminärt under vecka 25-28.

Var: Väg 640 över Nissan vid Alabostock.

Vad: Utbyte av tätskikt, borttagning av kantskoningar samt betongreparationer.

Trafikpåverkan: Idagsläget planerar vi för en totalavstängd med omledning. Vi återkommer med exakt hur det blir när vi vet detta.

Väg 675 vid Gunnarsö mellan Bottnaryd och Jönköping

När: Arbetet utförs preliminärt vecka 34 till 43.

Var: Väg 675 vid Gunnarsö mellan Bottnaryd och Jönköping.

Vad: Utbyte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt sprutbetongsarbeten.

Trafikpåverkan: Bron kommer att vara totalavstängd med hänvisad omledning via vägarna 674, 185 och 40.

Kontakt

Magnus Holm

projektledare bro väg

Telefon: +46 10-123 92 90

Tor Åkesson

projektledare bro järnväg

Telefon: +46 10-125 74 27

Mattias Gellenmyr

projektingenjör bro järnväg

Telefon: +46 10-123 17 67