Logga in
Logga in

Broarbeten i Jönköpings län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger vi om broarna regelbundet i Jönköpings län.

Vad?

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet i Jönköpings län.

Varför?

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat.

Nuläge

Vi underhåller broarna kontinuerligt. Våren 2023 startar arbetena som utförs under året.

Om projektet

Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi utför planerat underhåll på broarna när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

  • Ommålning av träbro utförs för att skydda träkonstruktionen mot röta. Detta görs för att bevara brons bärförmåga och förlänga brons livslängd.
  • Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som byts för att öka trafiksäkerheten.
  • Frontmurar av sten är murarna som överbyggnaden vilar på. För att säkerställa deras bärande funktion och beständighet utförs tvättning och fogningsarbete.
  • Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och betongen. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går. 

Tack för att du visar hänsyn!

Klicka här för trafikinformation

Bro på väg 636 vid Valebro, Gnosjö kommun.

När: Arbetet sker under veckorna 19-22, 2023.

Vad: Underhåll av bron på väg 636 vid Valebro i Gnosjö kommun.

Varför: Under tiden byter vi tätskikt, ta bort kantskoningar, betongspruta ving- och frontmurar.

Trafikpåverkan: Bron kommer under tiden att vara avstängd för trafik och en omledning sker via vägarna  636, 26, 151 och 623.

Bro på väg 800 vid Fryele kvarn, Värnamo kommun.

När: Arbetet sker under veckorna 33-36, 2023.

Vad: Unerhåll av Bro på väg 800 vid Fryele kvarn, Värnamo kommun.

Varför: Under tiden byter vi fogning på kantbalkar och frontmurar. Vi reparerar betongen på frontmurar, stödmurar och vingmurar.

Trafikpåverkan: Bron kommer under tiden att vara avstängd för trafik och en omledning sker via vägarna 800, 846, 151 , 127 och 801.

Bro på väg 644 vid Sansebo i Gislaveds kommun.

När: Arbetet sker den 5-22 juni, 2023.

Vad: Underhåll av Bro på väg 644 vid Sansebo i Gislaveds kommun.

Varför: Under tiden byter vi  tätskikt, tar bort kantskoningar, betongspruta ving- och frontmurar.

Trafikpåverkan: Bron kommer under tiden att vara avstängd för trafik och en omledning sker via vägarna 644, 640, 26 och 651.

Bro på väg 591 vid Fagerberg i Gislaveds kommun.

När: Arbetet sker under veckorna 23-27, 2023.

Vad: Underhåll av Bro på väg 591 vid Fagerberg i Gislaveds kommun.

Varför: Under tiden byter vi tätskikt, tar bort kantskoningar och slamning av kantbalkar.

Trafikpåverkan: Bron kommer under tiden att vara avstängd för trafik och en omledning sker via vägarna 1589, 1595, 594, 588 ,26 och 591. Gång- och cykeltrafik skall gåendes kunna passera broläget under arbetenas gång.