Logga in
Logga in

Jönköping Broarbeten i Jönköpings län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger vi om broarna regelbundet i Jönköpings län.

Vad?

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet i Jönköpings län.

Varför?

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat.

Nuläge

Vi underhåller broarna kontinuerligt. Under 2022 är det nedanstående broar som åtgärdas.

Om projektet

Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi utför planerat underhåll på broarna när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

  • Ommålning av träbro utförs för att skydda träkonstruktionen mot röta. Detta görs för att bevara brons bärförmåga och förlänga brons livslängd.
  • Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som byts för att öka trafiksäkerheten.
  • Frontmurar av sten är murarna som överbyggnaden vilar på. För att säkerställa deras bärande funktion och beständighet utförs tvättning och fogningsarbete.
  • Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och betongen. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går. 

Tack för att du visar hänsyn!

Klicka här för trafikinformation

Väg 30 mitt i Vrigstad

När: Mellan 5-30 september 2022 är det risk för stora störningar i trafiken på väg 30 i Vrigstad då vi gör ett större underhållsarbete på bron över Vrigstadsån. Störningen innebär avsmalning, reglering med trafikljus och ett körfält öppet över bron med bredden 3.5 m.

Den totala tiden för arbetena är 29 augusti -7 oktober men övriga veckor utförs arbetet under och från sidan av bron, då påverkas inte trafiken.

Var: Väg 30 mitt i Vrigstad.

Vad: Utbyte av tätskikt samt sprutbetongsarbeten.

Trafikpåverkan: Vi hänvisar tung trafik och pendlingstrafik mellan Karlskrona-Göteborg till väg 27. Vi leder om trafik mellan Växjö-Sävsjö via en kommunal väg öster om samhället. Gång- och cykeltrafik skall kunna passera under hela arbetets gång men bör vara uppmärksamma. Vi leder om trafiken från väg 30 för en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar längs med vägen men också för trafikanterna.

 

Väg 640 över Nissan vid Alabostock

När: Utförs under vecka 34-38.

Var: Väg 640 över Nissan vid Alabostock.

Vad: Utbyte av tätskikt, borttagning av kantskoningar samt betongreparationer.

Trafikpåverkan: Hastighetssänkning och begränsad framkomlighet med ett körfält öppet på ca 2,8 m brett.

Kontakt

Magnus Holm

projektledare bro väg

Telefon: +46 10-123 92 90

Tor Åkesson

projektledare bro järnväg

Telefon: +46 10-125 74 27

Mattias Gellenmyr

projektingenjör bro järnväg

Telefon: +46 10-123 17 67