Logga in
Logga in

Broarbeten i Kalmar län

Trafikverket underhåller regelbundet broar i hela landet. Även 2022 är det flera broar i Kalmar län som ska förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.
Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Avstängd bro på väg E22 över väg 842 vid Erneberg, i västra kanten av Gamleby

När: Arbetet för etapp 1 är avslutat. Det fortsätter för etapp 2 från slutet på september till november 2022.

Vad: Vi byter ut kantbalkar, räcken, tätskikt på bron. Dessutom byter vi ut stödmurar utmed väg 842.

Påverkan på trafiken: E22 förbi platsen kommer avsmalnad och hastigheten sänkt under hela perioden. Ett körfält i varje körriktning med minsta bredd 3.40 meter kommer vara öppna för trafik under arbetena.

Väg 842 kommer vara avstängd under hela arbetet. Trafik kommer ledas om via väg 842, 853 och 135.

Reparation av järnvägsbro över väg 867 i centrala Gamleby

När: Arbete från mitten av augusti fram till mitten av november. Arbete pågår både dag- och nattetid. Under bron kan vi måla på dagtid och uppe på bron på nattetid under den tiden det inte passerar några tåg.

Vad: Vi målar om det stål som finns på bron och gör reparationer på brons betongdelar.

Påverkan på trafiken: Ett körfält kommer att vara avstängt på vägen som går under bron medan arbetet pågår.

Kontakt

Magnus Holm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 92 90