Logga in
Logga in

Broarbeten i Kalmar län

Trafikverket underhåller regelbundet broar i hela landet. Även 2022 är det flera broar i Kalmar län som ska förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.
Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Avstängd bro på väg E22 över väg 842 vid Erneberg, i västra kanten av Gamleby

När: Arbetet planeras bli vecka 15-26 (mitten på april till början på juli 2022).

Vad: Vi byter ut kantbalkar, räcken, tätskikt på bron. Dessutom byter vi ut stödmurar utmed väg 842.

Påverkan på trafiken: E22 förbi platsen kommer avsmalnad och hastigheten sänkt under hela perioden. Ett körfält i varje körriktning med minsta bredd 3.40 meter kommer vara öppna för trafik under arbetena.

Väg 842 kommer vara avstängd under hela perioden. Trafik kommer ledas om via väg 842, 853 och 135.

Avstängd bro på väg 870 över Loftaån vid Björnsholm

När: Preliminärt planeras arbetet starta i juli 2022 och pågå i max 21 dagar.

Vad: Bron kommer att bytas ut mot en ny rörbro av stål.

Påverkan på trafiken: Väg 870 kommer vara helt avstängd under hela arbetet. Trafik kommer ledas om via vägarna E22 och 872.

Kontakt

Magnus Holm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 92 90