Logga in
Logga in

Broarbeten i Södermanlands län

Trafikverket underhåller regelbundet broar i hela landet. Även 2022 är det flera broar i Södermanlands län som ska bytas, förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.

Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Väg 980, Stallarholmsbron, broreparation

Från oktober 2022 fram till mars 2023 reparerar vi den öppningsbara Stallarholmsbron. Reparationsarbetet medför begränsad framkomlighet över bron, det blir inga broöppningar och inga båtar kan passera.

Väg 980, Stallarholmsbron, broreparation

Väg 506, Visbohammar, broreparation

Järnvägsbron över väg 506 vid Visbohammar, strax norr om Gnesta, behöver repareras. Arbetet startas upp igen i början av juni.

Väg 506, Visbohammar, broreparation

Väg 820, väster om Aspa

Från mitten-slutet av september till november byter vi ut rörbron under vägen vid Eknarens utlopp väster om Aspa. Vägen stängs av och trafiken leds om på näraliggande vägar.

Väg 820, väster om Aspa, broreparation

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Ulrika Ahlberg
Kommunikatör
Ulrika Ahlberg