Logga in
Logga in

Södermanland Väg 980, Stallarholmsbron, broreparation

Från oktober 2022 fram till mars 2023 reparerar vi den öppningsbara Stallarholmsbron. Reparationsarbetet medför begränsad framkomlighet över bron, det blir inga broöppningar och inga båtar kan passera.

Vad?

Reparation av Stallarholmsbron på väg 980.

Varför?

Planerat underhållsarbete.

Nuläge

Arbetet pågår oktober 2022-mars 2023.

Om projektet

Den öppningsbara Stallarholmsbron behöver repareras. Vi ska göra ett omfattande underhållsarbete där vi byter ut hela överbyggnaden på hela svängspannet på brons öppningsbara del till en ny konstruktion av stål.

Begränsad framkomlighet på bron

För att kunna genomföra reparationsarbetena på ett säkert sätt kommer vi att stänga av ett körfält på bron. Vi kommer att växelvis låta trafiken passera arbetsområdet.

Fotgängare och cyklister kommer att kunna ta sig över bron via den tillfälliga gångbro som vi monterar på Stallarholmsbrons östra sida.

Vi hoppas på överseende med den längre restid som detta arbete medför.

Inga broöppningar och inte möjligt att passera under bron

Medan reparationsarbetet pågår kommer bron inte öppnas för båttrafik, farleden kommer vara avlyst. Det kommer inte heller vara möjligt att passera med lägre båtar under bron, eftersom det kommer finnas byggställningar som förhindrar passagen.

Passera vägarbetet med försiktighet

Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö.

Tidslinje

1 Byggstart Oktober, 2022

Arbetet beräknas vara klart. 

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Pär Eriksson
Kommunikatör
Ulrika Ahlberg