Logga in
Logga in

Södermanland Väg 980, Stallarholmsbron, broreparation

Fram till början av juni 2023 reparerar vi den öppningsbara Stallarholmsbron. Reparationsarbetet medför begränsad framkomlighet över bron, det blir inga broöppningar och inga båtar kan passera.

Vad?

Reparation av Stallarholmsbron på väg 980.

Varför?

Planerat underhållsarbete.

Nuläge

Arbetet pågår oktober 2022-början av juni 2023.

Om projektet

Den öppningsbara Stallarholmsbron repareras. Vi gör ett omfattande underhållsarbete där vi byter ut hela överbyggnaden på hela svängspannet på brons öppningsbara del till en ny konstruktion av stål.

Arbetet tar längre tid än beräknat

Arbetet påbörjades i oktober 2022 och vi beräknade att arbetet skulle vara klart i mars 2023. Nu har det visat sig att arbetet tar längre tid.

– Vi beklagar att vårt arbete drar ut på tiden, vår reviderade tidplan innebär att vi öppnar bron i början av juni 2023, säger projektledare Pär Eriksson. 

Begränsad framkomlighet på bron

För att kunna genomföra reparationsarbetena på ett säkert sätt har vi stängt av ett körfält på bron. Trafiken passerar arbetsområdet växelvis med hjälp av trafiksignaler.

Fotgängare och cyklister kan ta sig över bron via den tillfälliga gångbro som vi monterat på Stallarholmsbrons östra sida.

Vi hoppas på överseende med den längre restid som detta arbete medför.

Inga broöppningar och inte möjligt att passera under bron

Medan reparationsarbetet pågår kommer bron inte öppnas för båttrafik, farleden kommer vara avlyst. Det kommer inte heller vara möjligt att passera med lägre båtar under bron, eftersom det kommer finnas byggställningar som förhindrar passagen.

Passera vägarbetet med försiktighet

Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö.

 

Tidslinje

1 Byggstart Oktober, 2022

2 Arbetet beräknas vara klart Början av juni, 2023

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Pär Eriksson
Kommunikatör
Ulrika Ahlberg