Logga in
Logga in

Södermanland Väg 506, Visbohammar, broreparation

Järnvägsbron över väg 506 vid Visbohammar, strax norr om Gnesta, behöver repareras. Arbetet startas upp igen i början av juni.

Vad?

Reparation av järnvägsbron över väg 506 i höjd med Visbohammar, strax norr om Gnesta.

Varför?

Planerat underhåll av bron.

Nuläge

Arbetet startar upp igen i början av juni (vecka 23) och beräknas vara klart under senhösten.

Om projektet

Järnvägsbron och vägen som går under den.

Vi ska förstärka bron genom att borra in långa stag i bron under järnvägsspåret. Genom att vi gör detta höjer vi brons bärighet och tekniska livslängd. Arbetet behöver göras i brons betong. 

Hur påverkas du som närboende?

Arbetet sker både dag- och nattetid. Och det kommer att låta högt när vår entreprenör vattenbilari betongen samt när de borrar. 

Medan arbetet pågår kommer ett körfält vara öppet för trafik under bron. 

Tidsplan

1 Arbetet med bron startar maj 2021

Arbetet visar sig vara mer komplicerat vi trott kombinerat med vissa av de återstående arbetena inte kan göras i vinterkyla.

3 Beslut om fortsatt arbete Maj 2022