Logga in
Logga in

Bro- och tunnelarbeten i Stockholms län

Trafikverket underhåller regelbundet broar och tunnlar i hela landet. Även 2022 är det flera broar i Stockholms län som ska bytas, förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.

Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Väg 277, reparation av bropelare på Lidingöbron

Bropelarna på Lidingöbron ska repareras som ett planerat underhållsarbete. Arbetet pågår april-september 2022.

Väg 277, reparation av bropelare på Lidingöbron

E4, norr om Sollentuna, broreparation

Vi ska reparera en bro mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Rotebro, norr om Sollentuna, i riktning mot Arlanda. Bron går över kommunala Pommernvägen. Arbetet startar 30 maj och beräknas bli klart under hösten.

E4, trafikplats Fittja, broreparation

Vi ska renovera broarna för väg 259 som går över E4:an vid trafikplats Fittja. Underhållsarbetena pågår mellan april och augusti, både under och över broarna. Fram till midsommar sker arbetena främst nattetid.

E4, trafikplats Fittja, broreparation

Solnatunnlarna rustas upp

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustar vi upp Solnatunnlarna under Hagalund. En tunnel i taget stängs då av under ca 5-6 veckor medan arbetena pågår.

Solnatunnlarna rustas upp

Väg 549, Västerby väster om Hemfosa, broreparation

Från början av augusti fram till mitten-slutet av oktober byter vi ut rörbron under Hemfosavägen i Västerby, väster om Hemfosa. Trafiken kommer att passera på en tillfällig väg intill väg 549.

Väg 549, Västeråby väster om Hemfosa, broreparation

E4/E20, trafikplats Kungens kurva, reparation Smistabron

Vi ska renovera en av broarna över Smistavägen mellan trafikplats Kungens kurva och Skärholmsvägen. Underhållsarbetena pågår från mitten av augusti till början av oktober.

E4/E20, trafikplats Kungens kurva, reparation Smistabron