Logga in
Logga in

Stockholm E4, trafikplats Fittja, broreparation

Vi ska renovera broarna för väg 259 som går över E4:an vid trafikplats Fittja. Underhållsarbetena pågår mellan april och augusti, både under och över broarna. Fram till midsommar sker arbetena främst nattetid.

Vad?

Reparation av vägbroarna 259 över E4, trafikplats Fittja.

Varför?

Planerat underhåll för att säkerställa skick och livslängd.

Nuläge

Byggstart i slutet av april. Vi arbetar nattetid under broarna fram till midsommar, och sedan fortsätter vi med både dag- och nattarbeten fram till mitten av augusti.

Om projektet

Vi utför underhållsarbete på broarna för väg 259 över E4:an april-augusti. Vi kommer bland annat att byta tätskikt och reparera betongskador.

Vi börjar arbeta under broarna från slutet av april och kommer då att arbeta nattetid mellan klockan 22 och 05. Ett körfält på E4:an i vardera riktning hålls öppet under arbetstiden och hastigheten förbi sänks till 30 km/timmen. Dessa arbeten kommer att pågå fram till början av augusti.

I juni, efter midsommar, börjar vi också renovera brons översida. Dessa arbeten sker dagtid fram till i augusti. Vi kommer att hålla ett körfält i varje riktning öppna även under arbetets gång. För allas säkerhet sänker vi också hastigheten över bron.

Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö.

Tidplan

1 Arbetet under bron startar april 2022

2 Arbetet på bron startar juni 2022

3 Reparationerna färdiga augusti 2022