Logga in
Logga in

Stockholm E4/E20, trafikplats Kungens kurva, Smistabron

Vi ska renovera en av broarna över Smistavägen mellan Kungens kurva och Skärholmsvägen. Underhållsarbetena pågår från mitten av augusti till början av oktober.

Vad?

Reparation av Smistabron över E4/E20 vid trafikplats Kungens kurva.

Varför?

Planerat underhåll för att säkerställa skick och livslängd.

Nuläge

Byggstart i mitten av augusti. Avfarten från E4/E20 trafikplats Kungens kurva, i södergående riktning, får begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet.

Om projektet

Vi utför underhållsarbete på en av broarna över Smistavägen, mellan Kungens kurva och Skärholmsvägen. Arbetet sker på den bro som är närmast Skärholmen.

Framkomligheten på avfarten från E4/E20 i södergående riktning blir begränsad och vi sänker hastigheten. Avfartsrampen ”Smistakopplet” mot Smistavägen i riktning mot Kungens kurva kommer vara helt avstängd mellan 15 augusti och 9 september. Därefter öppnar rampen igen, men med fortsatt reducerad framkomlighet fram till i början av oktober.

Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö.

Tidplan

1 Arbetet startar och avfartsrampen stängs augusti 2022

2 Avfartsrampen öppnar med begränsad framkomlighet september 2022

3 Reparationerna färdiga oktober 2022