Logga in
Logga in

Broarbeten i Uppsala län

Trafikverket underhåller regelbundet broar i hela landet. Även 2022 är det flera broar i Uppsala län som ska bytas, förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.

Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Väg 515, Hummelsta, brobyte

Vi ska byta ut bron i Hummelsta vid Tunnelvägen, väg 515. Vägen har varit avstängd sedan april och vi räknar med att vara klara i höst.

Väg 515, Hummelsta, brobyte

Väg 746, Ubblixbo, broreparation

Maj-juli 2022 reparerar vi stålbalksbron över Tämnarån vid Ubblixbo. Under fyra av dessa veckor stänger vi av bron helt under kvälls- och nattetid. Trafiken leds under dessa veckor om mellan klockan 22.00 och 05.00.

Väg 746, Ubblixbo, broreparation

Väg 788, Skutskär, broreparation

Stenvalvsbron i Harnäs ska repareras mellan mitten av augusti och slutet av oktober, 2022. Vägen kommer att vara avstängd under nio veckor och trafiken kommer att ledas om.

Väg 788, Skutskär, broreparation