Logga in
Logga in

Uppsala Väg 292, Söderfors, broreparation

Vi ska reparera bron längs väg 292 i Söderfors och vi börjar arbeta måndag 8 maj. Av säkerhetsskäl behöver vi stänga av gång- och cykelvägen under arbetet. Biltrafiken kan köra över bron men med begränsad framkomlighet.

Vad?

Vi ska reparera bron över Dalälven i Söderfors.

Varför?

Bron behöver repareras för att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi börjar arbetena den 8 maj 2023 och beräknas vara klara i slutet av oktober 2023. Under arbetet stänger vi bron för gång- och cykeltrafik.

Om projektet

Bron som förbinder Söderfors över Dalälven behöver repareras och rustas upp för att bron ska vara trygg och säker för dig som passerar över den. Vi kommer att genomföra ett omfattande arbete som påverkar stora delar av konstruktionen. På bron kommer vi att byta det som kallas övergångskonstruktion som binder samman brons fristående delar med de delar som går ut från fastlandet. Vi kommer att byta tätskiktet och lägga ny asfalt på bron. I vattnet under bron ska vi sätta upp skydd mot is och erosion.

Begränsad framkomlighet för biltrafik

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt behöver vi stänga av ett av körfälten över bron. Biltrafiken kommer kunna passera över bron växelvis med hjälp av trafiksignaler. Det är viktigt att du respekterar trafiksignalerna och följer skyltningen på plats. Tänk på att den begränsade framkomligheten kan innebära att din restid blir längre.

Du som går eller cyklar måste ta en annan väg

När vi reparerar bron måste vi ta en större del av bron i anspråk och av säkerhetsskäl kan gång- och cykel-trafikanter inte passera. Vi är måna om säkerheten för oskyddade trafikanter och att de som arbetar på bron har en trygg arbetsmiljö. Därför måste vi hänvisa dig som går eller cyklar att ta en annan väg.

Du som går eller cyklar kommer att kunna ta dig över till andra sidan Söderfors via en omledningsväg. Du kan se hur du tar dig över på kartan. Vi har förståelse för att detta kan påverka din vardag, tack för ditt tålamod.

Karta som visar omledning för dig som går eller cyklar

Bilden visar hur du som går eller cyklar kan ta dig över Dalälven.

Vi arbetar måndag – torsdag

Vår entreprenör arbetar med broreparationen måndag – torsdag i veckorna. Under dessa fyra dagar kommer vi att arbeta lite längre dagar. Vi kommer istället inte arbeta fredag, lördag eller söndag. I undantagsfall kan helgarbete förekomma, vi strävar efter att störa så lite och så kort tid som möjligt.

Karta som visar omledning för dig som går eller cyklar

Bilden visar hur du som går eller cyklar kan ta dig över Dalälven.

Tidsplan

1 Arbetet startar Maj 2023

2 Arbetet väntas vara klart Oktober 2023

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anna de Try
Kommunikatör
Elin Sarfati