Logga in
Logga in

Uppsala Väg 704, Vendelsån, broreparation

Bron längs väg 704 vid Tensta kyrka ska rustas upp och vi börjar arbetet den 26 juni. För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt stänger vi bron för all trafik under tiden vi arbetar. Arbetet väntas ta tre veckor.

Vad?

Vi ska reparera bron över Vendelsån vid Tensta kyrka.

Varför?

Bron behöver repareras för att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi börjar arbetena den 26 juni 2023 och beräknas vara klara i mitten/slutet av juli 2023.

Om projektet

Bron över Vendelsån är en gammal stenvalvsbro som behöver stärkas upp och underhållas med jämna mellanrum. Vi ska genomföra reparationer på bron för att den ska vara trygg och säker för dig som passerar över den.

Bron har tre stycken valv som vi kommer att förbättra och rusta upp. I vattnet nedanför bron ska vi fylla på med så kallat naturgrus, på så sätt stärker vi upp brons landfästen. Vi ska även komplettera med annat material runt bron som kommer att bilda ett erosionsskydd. Uppe på bron kommer vi att reparera vissa stengardister, det vill säga stenarna, som håller upp broräcket.

Bron stängs för trafik

Vi kommer att arbeta både under bron och uppe på bron. Det gör att trafik inte kommer att kunna passera över bron medan vi arbetar. För att kunna utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt behöver vi stänga den för all trafik under tiden vi arbetar med bron. Du kan se en karta över den omledningsväg som finns.

Karta som visar omledning

En karta som visar en alternativ väg över Vendelsån.

Bron över Vendelsån vid Tensta kyrka är helt avstängd och du som trafikat hänvisas till väg 701, 700 och 702 istället. Du kan ta dig över Vendelsån via Järsta.

Tidsplan

1 Arbetet startar juni 2023

2 Arbetet beräknas vara klart juli 2023