Logga in
Logga in

Uppsala Väg 788, Skutskär, broreparation

Stenvalvsbron i Harnäs ska repareras mellan mitten av augusti och slutet av oktober, 2022. Vägen kommer att vara avstängd under nio veckor och trafiken kommer att ledas om.

Vad?

Reparation av stenvalvsbron över bäcken vid Harnäs i Skutskär.

Varför?

Det är viktigt med kontinuerligt underhåll så att alla kan köra tryggt och säkert.

Nuläge

Arbetet pågår mellan mitten av augusti och slutet av oktober, 2022.

Om projektet

Bron över bäcken vid Harnäs i Skutskär behöver rustas upp. Det är en gammal och kulturminnesvärd stenvalvsbro som behöver repareras.

Trafiken leds om i nio veckor

För att göra arbetet på ett säkert sätt behöver vi stänga av vägen under tiden som vår entreprenör gör reparationer. Det innebär att trafiken leds om, vi ber trafikanter att följa orange vägvisning. Vi hoppas på överseende med den längre restid som detta arbete medför.

Arbetena sker under dagtid.

Tre träd tas ner, men vi har planterat sex nya

I samband med reparationsarbetet på bron börjar behöver vi ta ner tre träd som står intill bron. För att kompensera dessa tre träd har vi redan i juni planterat dubbelt så många träd, sex stycken, i närheten av bron.

Passera vägarbetsområdet med försiktighet

Vi uppmanar alla att respektera avspärrningarna. De är till för att skydda både dig och de som arbetar på platsen.

Tidslinje

1 Arbetet startar Augusti 2022

2 Arbetet beräknas vara klart Oktober 2022