Logga in
Logga in

Uppsala Väg 788, Skutskär, broreparation

Stenvalvsbron i Harnäs har reparerats sedan mitten av augusti, och nu är arbetet klart. Fredagen den 28 oktober häver vi avstängningen och släpper återigen på trafiken över bron igen.

Vad?

Reparation av stenvalvsbron över bäcken vid Harnäs i Skutskär.

Varför?

Det är viktigt med kontinuerligt underhåll så att alla kan köra tryggt och säkert.

Nuläge

Arbetet pågår från mitten av augusti och beräknas bli klart i slutet av oktober, 2022.

Om projektet

Vad har vi gjort? 

Bron över bäcken vid Harnäs i Skutskär har rustats upp under tio veckors tid. Det är en gammal och kulturminnesvärd stenvalvsbro. Under tiden för arbetet har vägen varit avstängd och trafiken har fått ta en annan väg.

Tre träd har tagits ner, men vi har planterat sex nya

I samband med reparationsarbetet på bron började behövde vi ta ner tre träd som står intill bron. För att kompensera dessa tre träd har vi redan i juni planterat dubbelt så många träd, sex stycken, i närheten av bron.

Tidslinje

1 Arbetet startar Augusti 2022

2 Arbetet beräknas vara klart Oktober 2022

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anna de Try
Kommunikatör
Ulrika Ahlberg