Logga in
Logga in

Broarbeten i Värmlands län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför byter vi ut, förstärker och reparerar broar i Värmland efter behov.

Planerat underhåll är det som är mest samhällsekonomiskt lönsamt. Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd och ökar trafiksäkerheten i länet.

Underhållsåtgärder kan innebära att vi byter ut och reparerar brodelar, exempelvis kantbalkar, räcken och tätskikt. Det kan även innebära att vi sopar och tvättar broarna. Underhåll av broar pågår kontinerligt och planeras i femårsperioder. 

 Planerade broåtgärder under 2022
Bro Åtgärd Trafikrestiktion Väg Kommun Tid
Bro över Fånsjöns utlopp väst om Edane station Utbyte befintlig rörbro Omledning av all trafik under byggtiden 677 Arvika 22 Augusti – 9 September
Bro över Viksälven vid Långvak Utrivning befintlig valvbro av betong som ersätts med ny rörbro Omledning av all trafik under byggtiden 874 Arvika 2023
Bro över Byälven vid Hökeströmmen Utbyte av höghållfasta brolager på brostöd 1 st körfält avstängt, trafiken regleras med signalreglering E18 Karlstad Hösten 2022
Bro över gång- och cykelväg Mosaiska kyrkogården Utbyte av brons tätskikt Befintliga körfält kommer att  påverkas, arbetet utförs i 3 st olika etapper där tillfälliga körfältsindelningar kommer att påverkas 236 Karlstad 2023
Bro över lokalväg
trafikplats Skattkärr
Utbyte av kantbalk samt broräcken Under byggtiden kommer 1 av 2 körfält vardera riktning på E18 att vara avstängda under byggtiden i väster-/östergående riktning E18 Karlstad Pågår nu. Klart juli 2022
Bro över Forstjärns utlopp Förstärkningsarbete av brokoner samt utbyte slitlager över bron 1 st körfält avstängt, trafiken regleras med signalreglering E18 Årjäng Klart
Bro över bäck vid sågen Utbyte befintlig rörbro Omledning av all trafik under byggtiden 237 Storfors 2023
Bro över Ljusnan Utbyte av kantbalk samt broräcken Omledning av all trafik via E16, Lv.954 och Rv.62 under byggtid. 958 Torsby 8 Augusti – 28 Oktober

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider där det pågår underhållsarbete. Vi hoppas att du har överseende med detta, och ber dig att visa hänsyn till dem som arbetar vid broarna och att respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikerar vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!

Så sköter vi vägar

Här hittar du information om hur Trafikverket sköter vägarna. Dessutom kan du läsa vanliga frågor och svar om hur vi sköter våra vägar eller lämna egna synpunkter.

Kontakt

Robert Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 13 65