Logga in
Logga in

Broarbeten i Värmlands län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför byter vi ut, förstärker och reparerar broar i Värmland efter behov.

Planerat underhåll är det som är mest samhällsekonomiskt lönsamt. Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd och ökar trafiksäkerheten i länet.

Underhållsåtgärder kan innebära att vi byter ut och reparerar brodelar, exempelvis kantbalkar, räcken och tätskikt. Det kan även innebära att vi sopar och tvättar broarna. Underhåll av broar pågår kontinerligt och planeras i femårsperioder. 

Planerade broåtgärder undet 2023
Bro Åtgärd Trafikrestriktion Väg Kommun Tid
Bro över bäck vid sågen Utbyte befintlig rörbro Omledning av all trafik under byggtiden 237 Storfors 2023
Bro över gång- och cykelväg Mosaiska kyrkogården  Utbyte av brons tätskikt Befintliga körfält kommer att  påverkas, arbetet utförs i 3 st olika etapper där tillfälliga körfältsindelningar kommer att påverkas 236 Karlstad 2023
Bro över Viksälven vid Långvak Utrivning befintlig valvbro av betong som ersätts med ny rörbro Omledning av all trafik under byggtiden 874 Arvika 2023
Bro över bäck vid Långjohanstorp Utbyte av befintlig bro till ny rörbro Omledning av all trafik under byggtiden 878 Arvika 2023
Bro vid Lisjöns utlopp vid Lobråten Utbyte av befintlig bro till ny rörbro. Omledning av all trafik under byggtiden. 910 Sunne 2023
Bro över Pankens utlopp Utbyte av kantbalkar, tätskikt, räcken. Begränsad framkomlighet under byggtiden. E18 Kristinehamn 2023
Bro över Klarälven vid Ö. Deje Betongreperationer, utbyte av broräcken, komplettering med isskydd. Omledning av all trafik under byggtiden. 732 Forshaga 2023
Bro över Byälven vid Hökeströmmen Utbyte av höghållfasta brolager på brostöd 1 st körfält avstängt, trafiken regleras med signalreglering E18 Karlstad Delvis utfört (vinteruppehåll just nu), beräknas bli klart våren/sommar 2023

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider där det pågår underhållsarbete. Vi hoppas att du har överseende med detta, och ber dig att visa hänsyn till dem som arbetar vid broarna och att respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikerar vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!

Så sköter vi vägar

Här hittar du information om hur Trafikverket sköter vägarna. Dessutom kan du läsa vanliga frågor och svar om hur vi sköter våra vägar eller lämna egna synpunkter.

Kontakt

Robert Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 13 65